Valtioneuvosto

Pääministeri Katainen uuden hallituksen tervehdyskäynnillä Tasavallan Presidentin luona

Lehdistötiedote   •   Kesä 22, 2011 22:44 EEST

<(muutosvarauksin)

Arvoisa Tasavallan Presidentti
Ärade Republikens President

Hallituksenmuodostamisprosessi oli pitkä ja monipolvinenkin. Eduskuntavaalien tulos oli ensinnäkin varsin poikkeuksellinen ja toi suuria muutoksia eduskunnan voimasuhteisiin. Perusteellisen pohjatyön jälkeen muodostetun kuuden puolueen kokoomushallituksen kokoonpano heijastelee näitä vaaleissa tapahtuneita poliittisen kentän muutoksia.

Tänään nimitetyn hallituksen muodostamisprosessi osoitti, että suomalainen kansanvalta ja parlamentarismi toimivat haastavissakin tilanteissa. Myös sopimisen ja vastuunkantamisen kulttuuri on taas osoittanut toimivuutensa.

Vaikka kuuden puolueen näkemyksissä ja yksityiskohtaisissa kannoissa on tietysti yhteensovittamista, niin hallituksen toimintaa ohjaavat kolme Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin kannalta ratkaisevan tärkeää kokonaisuutta löytyivät jo heti alussa: julkisen talouden vakauttaminen, kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen sekä köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen.

Julkisesta taloudesta huolehtiminen ja hyvä huolenpito yhteiskunnan heikoimmista eivät ole vastakkaisia asioita - päinvastoin. Vain vahva julkinen talous takaa hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden. Poliitikot eivät voi vain itseään säästääkseen väistää vastuutaan julkisen talouden kuntoon saattamisessa.

Hallitus keskittyy myös kasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Osaava ja koulutettu työvoima sekä innovaatiot on saatava kanavoitua investoinneiksi ja työpaikoiksi Suomeen.

Suomalainen yhteiskunta perustuu työn ja yrittäjyyden arvostamiselle, tasa-arvolle, yhteisvastuulle sekä toisistamme välittämiselle. Jokaisen kunnioittaminen ja avoimuus erilaisuutta kohtaan ovat suomalaisia hyveitä. Rasismille ja syrjinnälle ei pidä antaa tilaa.

Hallituksen tavoitteena on avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi - välittävä ja menestyvä Suomi, joka kantaa vastuunsa paitsi omista kansalaisistaan myös kansainvälisesti. Tätä vastuuta Suomi kantaa harjoittamalla hyvässä yhteistoiminnassa Tasavallan Presidentin kanssa aktiivista ja aloitteellista ulkopolitiikkaa sekä yhteistyötä muiden kansakuntien ja kansojen kanssa.

Euroopan unioni on Suomelle kansainvälisen yhteistyön vaikutuspaikka ja yhteisö, joka lisää Suomen hyvinvointia ja turvallisuutta. Eurooppa-politiikassa hallituksen linja on aktiivinen ja myönteinen mutta määrätietoinen ja realistinen. Kansalaiset odottavat aivan oikeutetusti päätöksentekijöiltä avoimuutta ja perusteluja päätöksille.

Viime vuosien aikana entistä suurempi avoimuus on tullut osaksi myös ulkopoliittista keskustelua ja päätöksentekoa. Jotkin asiat on silti edelleen pidettävä luottamuksellisina.

Avoimuuden ja luottamuksellisuuden varaan hallitus haluaa rakentaa myös tiiviin yhteistyönsä Tasavallan Presidentin kanssa. Presidentin ja hallituksen yhteistoiminnasta säätävän perustuslain kirjaintakin enemmän meitä ohjaa yhteinen tavoite johtaa menestyksellisesti Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tuore hallitusohjelma antaa tähän vahvan perustan.

Arvoisa Tasavallan Presidentti
Ärade Republikens President

På den tillträdande regeringens vägnar tackar jag Er för Er hälsning och det stöd Ni utlovat. Jag ber Er ta emot regeringens hälsning och vördnadsbetygelse.

Nyt työnsä aloittavan hallituksen puolesta kiitän Teitä tervehdyksestänne ja lupaamastanne tuesta. Vastaanottakaa hallituksen tervehdys ja kunnioituksen vakuutus.