Valtioneuvosto

Pääministeri Kiviniemi: Koulutuksen on seurattava aikaansa

Lehdistötiedote   •   Marras 20, 2010 22:36 EET

Pääministeri Mari Kiviniemi perää koulutussektorilta herkkyyttä seurata aikaansa. Nopeasti muuttuvassa maailmassa tutkintojen sisältöjä ja koulutuksen ennakoimisvalmiuksia on kehitettävä.

- Yliopisto-opinnoissa on vahvistettava kieliosaamista, tieto- ja viestintätaitoja ja oppimaan oppimista. Tulevaisuuden haasteisiin on pystyttävä vastaamaan.

Kiviniemi kiinnittää huomion myös suomalaiseen johtajuuteen. Yhä useampi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut toimii työurallaan esimiestehtävissä.

- Tämä maa kaipaa parempia johtajia, jotka osaavat johtaa asioiden lisäksi myös ihmisiä. Nuorten pitää saada jo opintojensa aikana valmiuksia johtamiseen ja peruskäsitys työelämän vuorovaikutuksen dynamiikasta. Valmiuksia työelämään tulee saada osana opintoja kaikilla aloilla.

Niin ikään valmiuksia yrittäjyyteen tulee lisätä osana korkeakoulutusta.

- Mielestäni oppiaineiden parissa täytyisi avata keskustelua siitä, miten kunkin alan opiskelijat voisivat soveltaa osaamistaan yrittäjinä. Samalla yrittäjyyskoulutus pitäisi ottaa osaksi kaikkien oppialojen opetusta. Tällä hetkellä yliopisto ehkä sosiaalistaa nuoret arvoille ja käytännöille, jotka eivät kannusta yrittäjyyteen.

Kiviniemi korostaa, että tulevina vuosina on pystyttävä yhä tarkemmin ennakoimaan osaamistarpeita ja nuorten työllistymistä eri aloille.

- Se on vastuullista niin opiskelijoita kuin yhteiskuntaakin kohtaan. Koen edusvastuuttomaksi koulutuksen ylitarjonnan aloilla, joilla ei ole tarjota töitä riittävästi. Koulutuksen järjestäjän on rakennettava koulutusaloja vahvasti tulevaisuuteen katsoen.

Pääministeri muistuttaa opintojen maksuttomuuden tärkeyttä myös tulevaisuudessa.

- Maksuton koulutus on ollut avain suomalaisten menestykseen. Edes taloudellisesti vaikeina aikoina tästä kulmakivestä ei pidä luopua.

Pääministeri Kiviniemi puhui tänään Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokouksessa Järvenpäässä.

 

Lisätietoja: erityisavustaja Annika Saarikko, valtioneuvoston kanslia, p. 040 744 6770