Valtioneuvosto

Pääministeri Mari Kiviniemi eduskunnan välikysymyskeskustelussa 17.11.2010

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2010 22:28 EET

(muutosvarauksin)

Arvoisa puhemies,

Välikysymys puuttuu tärkeään asiaan, työllisyyden turvaamiseen Suomessa. Asia on tämän hallituksen ykköstavoitteita. Kysymyksessä peräänkuulutetaan toimia suomalaisen työn puolustamiseksi sekä harmaan talouden torjumiseksi.

Ensinnäkin hallituksen toiminta pohjaa kokonaisuudessa siihen, että työllä on menestys Suomessa aina luotu. Tämän päivän Suomessa tekemisemme ja työmme haastetaan maailmalta yhä ankarammin, osaamisemme punnitaan joka ikinen päivä. Suomen kaltainen pieni viennistä elävä maa ei voi pystyttää muureja ympärilleen.

Avoimessa maailmassa meidän on oltava valmiita uudistumaan vahvuuksistamme kiinni pitäen. Muuten edessämme ovat katoavat työpaikat ja heikkenevä hyvinvointi.

Toiseksi hallitus lähtee siitä, että työ, jolla Suomi on rakennettu, on ollut rehellistä työtä. Siitä olemme voineet hyvinvointimme rakentaa. Tämän päivän Suomessa tekemisemme ja työmme haastetaan myös sisältä päin. Harmaa talous - siis rikollisuus - uhkaa viedä yhteiskuntamme voimat murentamalla veropohjaamme.

Hallitus ei hyväksy rikollisten maksamatta jäävien laskujen lankeamista rehellisten suomalaisten yrittäjien ja työntekijöiden maksettavaksi. Taistelu harmaata taloutta vastaan ollut selkeää painopiste tällä vaalikaudella ja erityisesti tämän hallituksen hallitusohjelmassa. Taistelemme harmaata taloutta vastaan, koska puolustamme samalla hyvinvointiyhteiskuntaamme.

Arvoisa puhemies,

Suomalainen työ pohjaa sivistykseemme ja korkeaan osaamiseemme.

Hallitus on vahvistanut koulutusta peruskoulusta yliopistoon. Peruskoulumme ovat edelleen maailman parhaita. Satojen miljoonien sijoitukset yliopistoihin sekä Aalto-yliopiston perustaminen merkitsevät puolestaan jokaiselle suomalaiselle mahdollisuutta maailmanluokan koulutukseen.

Haluamme tukea ihmisten läpi elämän kestävää oppimista ja osaamista. Olemme lisänneet omaan tulevaisuuteen uskoville mahdollisuuksia kouluttautua vielä ammattitaitoisemmaksi oman työnsä ohessa. Opinpolulta aikoinaan sivuun joutuneille tarjoamme aiempaa enemmän ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen aloituspaikkoja. Olemme mahdollistaneet opiskelun ja itsensä kehittämisen työttömyyden aikana ilman etuisuuksien menettämisen pelkoa.

******

Suomalainen työ ja investoinnit pohjautuvat toimivaan infrastruktuuriin ja kilpailukykyiseen energiaan.

Voimakas etelästä pohjoiseen ulottuva liikennerakentaminen on edellytys koko maan kattavalle elinkeinotoiminnalle ja investoinneille. On koko Suomen etu, että tavoitamme runsaat luonnonvaramme. Niiden kestävä käyttö ja hyödyntämisessä käytettävä moderni teknologia tarjoavat vahvan lähtökohdan talouskasvulle ja uusille työpaikoille.

Teollisuutemme käyttää runsaasti energiaa. Kuluvana vuonna tehdyn Suomen historian ehkä suurimman energia- ja teollisuuspoliittisen ratkaisun myötä ympäri Suomea nousee tuhansia uusinta ja puhtainta teknologiaa hyödyntävää energialaitosta. Sen lisäksi turvaamme teollisuuden kohtuuhintaisen energian saannin rakentamalla lisää ydinvoimaa.

Energiaratkaisu tuo Suomeen seuraavan kymmenen vuoden aikana arviolta yli 20 miljardin investoinnit. Yksin uusiutuvan energian rakentaminen ja tuottaminen tuo ympäri Suomea vähintään kymmenen tuhatta työpaikkaa.

******

Suomalainen työ pohjaa kannustavaan verotukseen ja yrittäjyyden riittävään rahoitukseen.

Verotuksen tulee kannustaa työn tekemiseen ja -teettämiseen kaikissa oloissa. Olemme alentaneet työn tekemisen ja teettämisen kustannuksia yhteensä noin kahdella miljardilla eurolla.

Olemme luottaneet suomalaisiin yrittäjiin. Hallitus on lisännyt kotimaisille pk-yrityksille annettavaa rahoitusta miljardilla eurolla yli neljään miljardiin euroon. Pelkästään ympäristö- ja energiaosaamisen rahoitus on kolminkertaistettu muutamassa vuodessa.

Työmarkkinajärjestöillä on oma vastuunsa uusien työpaikkojen syntymiseen ja investointeihin. Hintakilpailukykymme on viime vuosina heikentynyt keskeisiin kilpailijoihimme esimerkiksi Saksaan nähden.

Tämä pienentää mahdollisuuksiamme hyötyä kansainvälisen talouden noususta. Me suomalaiset määritämme itse oman työmme hinnan.

*******

Kiristyvä kansainvälinen kilpailu on vienyt Suomesta yrityksiä ja jopa kokonaisia toimialoja. Lähes poikkeuksetta kansainvälisesti toimivien suomalaisten yritysten henkilöstöstä työskentelee Suomessa hyvin selvästi suurempi osuus kuin niiden markkinoista.

Siellä missä maailmantalous on osoittautunut suomalaista työtä vahvemmaksi, emme ole kuitenkaan antaneet periksi. Olemme panostaneet uuden tuotannon ja toiminnan luomiseen niin Kemijärvellä, Kajaanissa kuin Kymessäkin.

Arvoisa puhemies,

Syksyllä 2008 maailmanlaajuinen rahoituskriisin seurauksena vientivetoinen taloutemme pysähtyi kuin seinään. Laajoilta irtisanomisilta vältyttiin yritysten pitäessä kiinni työntekijöistään. Mistä rakentui suomalaisen työn voitto kansainvälisestä taantumasta?

Kannustava yrittäjäpolitiikka oli osaltaan auttanut yrityksiä aiempaa vahvempiin taseisiin. Kassavajeita voitiin paikata yritysrahoituksella ja suhdannelainoilla, tässä hallitus tuli vastaan sinne minne yksityinen raha ei kantanut.

Elvytystoimet olivat maailmankin mittakaavassa merkittävät. Suhdanneherkän rakentamisen lisäksi nyt viimeksi on sovittu tuista varustamoille ja telakoille. Kotimarkkinamme saivat satojen miljoonien oikea-aikaisen piristysruiskeen, kun toteutimme valtaosan veronkevennyksistä korkeasuhdanteen sijaan keskellä syvintä lamaa.

Tärkein työpaikkoja säilyttänyt tekijä oli kuitenkin suomalaisten yrittäjien luottamus tulevaisuuteen ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Tilauskirjat eivät työntekijöistä kiinnipitämisen puolesta puhuneet.

Nyt voimme todeta työttömyyden nousseen korkeimmillaan hetkellisesti noin 250 000 henkeen. Paljon pahempaa ennustettiin. Tässäkin jokainen työtä vailla oleva on liikaa ja meidän kaikkien on toimittava työttömyyden vähentämiseksi.

Arvoisa puhemies,

Suomalaisen työn tulee olla rehellistä. Harmaa talous, oikeammin pitäisi puhua suoraan talousrikollisuudesta, on tämän päivän suomalaisen yhteiskunnan pahimpia sairauksia. Se vie yhteiskuntamme voimat ja uhkaa jatkuvasti yltyä, jos sitä ei nujerreta.

Poliisia ja muita viranomaisia työllistävät eniten rakennusalan kuittikauppa ja pimeä työvoima. Myös majoitus- ja ravitsemusalojen harmaan talouden määrät ovat kääntyneet nousuun. Myös järjestäytyneen rikollisuuden kytkennät ovat lisääntyneet viimeisten vuosien aikana.

*******

Hallitus taistelee harmaata taloutta vastaan aiempaa toimivaltaisemmalla ja paremmin resursoidummalla virkakoneistolla. Käsittelyprosesseja rikollisten vastuuseen saattamiseksi tehostetaan ja nopeutetaan. Yritystoiminnan läpinäkyvyyttä lisätään ja nykyisin salassa pidettäviä viranomaistietoja avataan julkisiksi.

Käynnissä oleva viides talousrikostorjuntaohjelma sisältää yhteensä 18 eri hanketta, joista kaikki toimet ovat joko toteutettu tai toteutumassa. Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus tulee voimaan vuoden 2011 huhtikuun alusta. Tarkoituksena on varmistaa arvonlisäveron kerääminen vastuuttamalla pääurakoitsija koko verosta.

Hallitus lisää rakennusalan urakanantajien ilmoitusvelvollisuutta urakoitsijatietoihin ja työmaakohteiden työntekijätietoihin. Ulkomaisen työvoiman verovalvonnan tehostamiseksi selvitetään millä edellytyksillä kaikilta rakennustyömaalla työskenteleviltä voidaan vaatia suomalaisen henkilötunnuksen hankkimista ja tunnuksen alkuosan merkitsemistä rakennustyömaalla pakolliseen tunnistekorttiin. Näyttää myös siltä, ettei rakennusalan neljännesvuosi-ilmoitusten säätämiselle toimialalla pakolliseksi ole esteitä.

*****

Monet harmaan talouden torjunnan toimet menevät varsin syvälle rakenteisiin. Niistä koituu siten haittaa myös rehellisesti toimiville yrityksille. Osaa toimia on siksi syytä valmistella hyvässä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Kolmikantainen työryhmä selvittää parhaillaan mahdollisuuksia tehostaa tilaajavastuulain tavoitteiden toteutumista ja arvioida lain uudistamistarpeet. Työryhmä myös selvittää ulkomaisten yritysten ja ulkomaisten työntekijöiden vero- ja maksuvastuun tehostamista. Näitä esityksiä odotamme maaliskuun loppuun mennessä.

Arvoisa puhemies,

Veroparatiisien suitsemisessa olemme edistyneet merkittävästi. Näyttää vihdoin sille, että pimeiden kansainvälisten rahavirtojen kulkua voidaan merkittävästi vaikeuttaa.

Veroviranomaisten tietojensaantia henkilöiden sijoituksista ja tuloista eri maissa edistetään tietojenvaihtosopimuksilla. Tällä vaalikaudella sopimuksia on tehty kymmenittäin. Kokonaisuudessaan sopimuksia on allekirjoitettu yhteensä 27. Neuvottelut ovat vireillä, Bahrainin, Costa Rican, Guatemalan, Liechtensteinin, Mauritiuksen, Panaman ja Seychellien kanssa. Näiden lisäksi Suomella on voimassa oleva tuloverosopimus 71 eri valtion kanssa.

Lisäksi Suomessa verohallinto on saamassa oikeuden suorittaa ns. vertailutietotarkastuksia myös luottolaitoksissa. Muutos tehostaa erityisesti kansainväliseen sijoitustoimintaan liittyvää verovalvontaa.

*******

Harmaan talouden torjunnan resursseja on lisätty huimasti. Vuoden 2011 talousarviossa vahvistettiin syyttäjälaitoksen, tuomioistuinten ja ulosoton resursseja niin, että ne voivat paremmin panostaa talousrikosasioiden käsittelyyn. Lisäys on kaikkiaan kymmeniä henkilöitä tuomareista syyttäjiin.

Konkurssiasiamiehen resursseja lisätään huomattavasti, painopisteenä erityistarkastusten tekeminen. Poliisien resursseja talousrikosten torjuntaan lisätään kahdella miljoonalla. Verohallinnon resursseja lisätään lähes neljällä miljoonalla.

Lisäksi eduskunta parhaillaan käsittelee harmaan talouden selvitysyksikön perustamista. Yksikkö edistää harmaan talouden torjuntaa tuottamalla ja jakamalla tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta. Lisäksi yksikkö laatii selvityksiä yhteisöistä ja muista yrityksistä muille viranomaisille laissa säädettyihin tarkoituksiin. Meidän on tunnettava vihollisemme.

Vaikka talousrikollisten tuomitseminen ja rikoksella saatujen eurojen takaisinperintä tulevat yhteiskunnalle varsin kalliiksi, on syyllisten vapaana olemine yhteiskunnalle vielä kalliimpaa. Hallitus on valmis kääntämään monet kivet rikollisten ja rikollisesti hankittujen eurojen löytämiseksi.

Arvoisa puhemies,

Harmaan talouden torjunnasta vallitsee yhteiskunnassamme laaja yksimielisyys. Harmaan talouden vastainen taistelu on myös hallitukseni yksi kärkipainotuksista. Kiitos myös oppositiolle hyvän asian edistämisestä.

Sitä vastoin olen huomannut välikysymyksen esittäneiltä puolueiden paikoin rajujakin puheenvuoroja työllistämistä edistäviä toimia vastaan.

Oppositiosta on kritisoitu työn tekemisen ja työllistämisen verotuksen keventämistä. Metsäteollisuuden ahdinkoa oltiin syventämässä vastustamalla puunmyynnin verotuksen väliaikaista huojennusta tilanteessa, jossa puun tuonnilta sulkeutuivat ovet. Kysyttiinkö silloin mitä mieltä Kymenlaakson ahdinkoon ajetut paperimiehet ja -naiset olivat asiasta?

Uusina avauksina olen huomioinut suomalaisen yrittäjyyden rokottamisen 500 miljoonan euron lisäveroilla. Energiaa verotettaisiin puolestaan lähes 400 miljoonalla eurolla hallitusta enemmän. On esitetty vakausmaksun nimellä lisäkustannuksia jo muutoinkin vaikeuksissa oleville yrityksille.

Otan esille vielä yhden Sdp:n vaatimuksen. Se meni valitettavasti läpi. Viron liittyessä vappuna 2004 Euroopan unioniin, rajoitettiin työvoiman vapaata liikkuvuutta kahden vuoden siirtymäajalla. Sdp:n vaatimuksesta suomalaiset yritykset opetettiin vaikeasti valvottavan virolaisen vuokratyön käyttämiseen. Tämä oli lähihistorian suurimpia karhunpalveluksia yhteisille työmarkkinoille.

Oppositiossa tuntuu olevan käynnissä kasvuntappotalkoot.

Arvoisa puhemies,

Hitaan kasvun katkaisemiseksi hallitus on rakentanut kunnianhimoista kasvuohjelmaa tiiviissä yhteistyössä koko suomalaisen yhteiskunnan kanssa - niin palkansaajien kuin työnantajien. Uskon, että tämä työ luo pohjaa työteliäälle ja toimeliaalle Suomelle vuosikymmenen eteenpäin.

Haluan muistuttaa vielä yhdestä, kenties vahvimmista suomalaisten vahvuuksista. Olemme työtä pelkäämätön kansa, joka on valmis huolehtimaan myös heistä, jotka eivät siihen itse kykene. Suomen todellinen vahvuus syntyy mahdollisuuksien tasa-arvosta ja eheästä kansakunnasta.

Hallitukselle tämä tarkoittaa sitä, että pidämme hyvän huolen myös kaikkein heikoimmista. Muutoin tulevaisuudelta ei ole lupa odottaa kuin työtä, työtä ja työtä. Mutta tämän työn tulee olla rehellistä.