Valtioneuvosto

Pääministerin johdolla laaditaan pitkän aikavälin kielistrategia

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2011 13:58 EET

Valtioneuvoston kanslia on asettanut Kansalliskielistrategia-hankkeen. Pääministerin johdolla laaditaan pitkän aikavälin kielistrategia kahden elinvoimaisen kansalliskielen, suomen ja ruotsin, kehittämiseksi sekä konkretisoidaan sen pohjalta toimet hallituskaudelle.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa todettiin, että kielellisten oikeuksien toteutumista kehitetään presidentti Ahtisaaren työryhmän esityksiä hyväksi käyttäen.

Svenska Finlands folkting asetti keväällä 2010 johtoryhmän laatimaan presidentti Martti Ahtisaaren johdolla toimintaohjelman, jossa on konkreettisia ehdotuksia sen takaamiseksi, että Suomessa säilyy kaksi elävää kansalliskieltä.

Kansalliskielistrategia-hankkeen puheenjohtaja on pääministeri Jyrki Katainen. Varapuheenjohtajia ovat oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja valtiosihteeri Velipekka Nummikoski. Kielistrategian pääsihteeri on Paulina Tallroth valtioneuvoston kansliasta.

Jäseniä ovat erityisavustaja Niklas Andersson sisäasiainministeriöstä, valtiosihteeri Tapio Kosunen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, valtiosihteeri Jarmo Lindén opetus- ja kulttuuriministeriöstä, valtiosihteeri Katariina Poskiparta ympäristöministeriö, pääjohtaja Timo Lankinen Opetushallituksesta, toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntaliitosta ja toimitusjohtaja Aki Lindén Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä. Ahvenanmaan maakuntahallituksen edustaja nimetään myöhemmin.

Hankkeen pysyvä asiantuntija on Markus Österlund, Svenska Finlands folkting. Kansliapäällikkökokous toimii työtä ohjaavana virkamiesryhmänä.

Hankkeen toimikausi on 2.11.2011 - 31.12.2012.

 

Lisätietoja: pääsihteeri Paulina Tallroth, valtioneuvoston kanslia, p. 09 1602 2383