Valtioneuvosto

Päätös puolustusvoimien ravitsemispalveluiden yhtiöittämisestä

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2011 13:56 EET

Tasavallan presidentti teki perjantaina 4. marraskuuta 2011 valtioneuvoston esityksestä päätöksen antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi puolustusvoimien ravitsemispalveluiden yhtiöittämisestä.

Lailla valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan puolustusvoimien hallinnassa olevaa, ravitsemispalvelujen tuottamiseen liittyvää omaisuutta ja toimintaa perustettavalle osakeyhtiölle, jonka päätoimialana ovat ravitsemispalvelut. Perustettava osakeyhtiö on Suomen valtion kokonaan omistama ja kuuluu valtioneuvoston kanslian hallinnonalaan.

Puolustusvoimien ruokahuollon yhtiöittäminen on osa isompaa muutosta, jonka kohteena puolustusvoimat tällä hetkellä on. Yhtiöittämisen avulla ruokahuollosta vastaava henkilöstö käsitellään erillään muusta puolustusvoimien henkilöstöstä puolustusvoimien kattavassa rakennemuutoksessa.

Puolustusvoimien ruokahuollon palvelukeskuksen henkilöstö siirtyy osakeyhtiön palvelukseen. Siirtyville työntekijöille taataan neljän vuoden suoja-aika, jona aikana siirtyvää henkilöstöä ei voida irtisanoa tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla ellei yrityksen toimintakentässä tapahdu merkittäviä muutoksia. Tällä laissa taatulla henkilöstön suoja-ajan irtisanomissuojalla, joka kestää vertailun mihin tahansa aikaisempaan yhtiöittämiseen, siirtyvän henkilöstön asema pyritään rauhoittamaan ja takaamaan. Puolustusvoimissa palveltu aika otetaan huomioon uudessa yhtiössä vanhojen työntekijöiden periaatteen mukaisesti. Myös siirtyvän henkilöstön palkkausehdoista ja tietyistä muista ehdoista tehdään sopimus suoja-ajaksi.

Yhtiö toimii tehokkaammin kuin palvelukeskusmalli ja toiminnassa aletaan nopeasti saavuttaa säästöjä useita miljoonia vuodessa, lukuun ottamatta yhtiön toiminnan ensimmäistä vuotta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2012 talousarvioesitykseen ja käsitellään sen yhteydessä. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan 1. päivänä tammikuuta 2012.

Lisätietoja asiassa antaa puolustusministeriössä vanhempi hallitussihteeri Iikka Marttila, puh. 09 160 88137.