Valtioneuvosto

Päätös työttömyysetuudesta annettava 30 päivässä

Lehdistötiedote   •   Helmi 17, 2011 19:42 EET

Työttömyysetuutta koskeva päätös on annettava 30 päivän kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Jos hakemus on puutteellinen eikä päätöstä voida antaa ehdotetussa määräajassa, päätös on annettava viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun tarpeelliset lisäselvitykset on saatu.

Tällä hetkellä työttömyysturvalaissa ei ole käsittelyn määräaikaa koskevia säännöksiä.

Hallitus esitti lain vahvistamista tänään torstaina 17. helmikuuta, ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Laki tulee voimaan 1.3.2011. Lakia ei sovelleta hakemuksiin, jotka ovat vireillä lain voimaan tullessa.

LisätietojaHallitusneuvos Esko Salo, puh. 09 160 73180, etunimi.sukunimi@stm.fi