Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Päijät-Hämeen INNOSUOMI 2010 -palkinto lahtelaisille QuickClic Finlandille ja Oilonille

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2010 22:35 EET

Julkaistavissa 17.11.2010 klo 17.30 

Päijät-Hämeessä INNOSUOMI 2010 -palkinto myönnettiin lahtelaisille QuickClic Finland Oy:lle ja Oilon Oy:lle. Kunniamaininnan saivat Kemppi Oy Lahdesta ja Allan Metsähuone Heinolasta. Palkitut ehdotukset tavoittelevat myös valtakunnallista, tasavallan presidentin INNOSUOMI 2010 -palkintoa, joka jaetaan 14.12.2010. INNOSUOMI 2010 -teemana on ”Käyttäjät innovaatioiden lähteinä”.

Palkinto QuickClic Finland Oy:lle ja Oilon Oy:lle

 QuickClic Finland Oy:n vahva palveluteknologiaosaaminen perustuu jatkuvaan innovatiiviseen kehitykseen sekä tehokkaaseen yhteistyöhön asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kilpailuehdotus oli yrityksen Oilon Oy:n kanssa yhteistyönä kehittämä sähköinen takuu-, tuote-, ja asiakasrekisteri OilonCare. Palvelukonsepti on tarkoitettu arvolaitteiden toimittajille, asennusliikkeille sekä laitteiden loppukäyttäjille. Palvelu mahdollistaa toimintojen automatisoinnin sekä sisältää tuote-, asennus- ja asiakastiedot. Sähköinen takuu-, tuote- ja asiakasrekisteri tarjoaa laitteiden valmistajille sekä asennus- ja huoltoliikkeille mahdollisuuden tarvelähtöiseen loppuasiakkaiden palveluun ja tehokkaaseen palveluseurantaan. Monipuolinen palvelukokonaisuus säästää niin valmistajien sekä huolto- ja asennusliikkeiden kuin laitteiden loppukäyttäjien aikaa ja kustannuksia.

Perustelut: Palvelukokonaisuus, jossa loppuasiakkaat ovat kiinteästi mukana koko tuotantoketjussa. Kokonaisvaltainen globaalisti hallittava palvelukonsepti.

Kemppi Oy:lle kunniamaininta

Kemppi Oy on tunnettu laadukkaiden ja tuottavien hitsausratkaisujen tarjoaja. Kempin hitsauslaitteet ja alan uusinta tekniikkaa edustavat ratkaisut ovat maailmanlaajuisesti arvostettuja. Yhtiö on yli kuusikymmenvuotisen historiansa aikana tuonut monesti markkinoille uusia innovaatioita. Yrityksen kilpailuehdotus oli Baronan ja VTT:n kanssa yhteistyönä kehittämä hitsaustuotannon vuokrauskonsepti ”Human Weld – suorituskyky3. Uudessa ratkaisukonseptissa hitsauskapasiteetti tuotetaan palveluna, jossa osaajat, laitetekniikka ja hitsaustuotannon tehokkuus on yhdistetty asiakkaan analysoitujen tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti. Palveluun kuuluu koulutettu henkilöstö, työhön parhaiten soveltuva laitteisto ja hitsausasiantuntijan tuki. Palvelu helpottaa hitsaustuotannon kapasiteettivaihteluiden hallintaa ja liiketoiminnan kustannusrakenteen optimointia.

Perustelut: Palvelukonseptikokonaisuus, jossa asiakastarve on palvelutarjonnan suunnittelun ja toteutuksen perustana.

Allan Metsähuoneelle kunniamaininta

 Insinööritoimisto Forestroom Ky:n Allan Metsähuoneella on vankka suunnittelukokemus radonpitoisten maa-alueiden rakentamisesta. Allan Metsähuoneen kilpailuehdotus oli ”Radonkaasun moduloitu imupesä”, jonka valmistukseen on käytetty standardoituja viemäröintikomponentteja. Kompakti rakenne mahdollistaa soramaille asennuksen helppouden ja tehokkuuden sekä lisää työturvallisuutta.

Perustelut: Yksinkertaisuudessaan hyvä ja kompakti tuoteratkaisu, jossa yhdistyvät vakiokomponenttien muunneltavuus ja asennettavuuden helppous.

INNOSUOMI-palkintoja on jaettu 16 vuoden ajan. Vuoden 2010 erityisteemana on ”Käyttäjät innovaatioiden lähteinä”. Teema korostaa näkemystä siitä, että yritysten tuote- ja palveluratkaisut sekä niiden menestyminen markkinoilla rakentuvat entistä enemmän käyttäjien tarpeisiin vastaamiseen ja käyttäjien osallistamiseen innovointiprosessiin. Pelkkä teknologian kehittäminen ei riitä, vaan räätälöidyt tuotteet ja palvelut edellyttävät käyttäjien todellisten tarpeiden syvällistä ymmärrystä. Käyttäjät päättävät itse, mitkä tuotteet ovat heille tärkeitä ja mistä he ovat valmiita maksamaan.

Hämeen ELY-keskus luovutti palkinnon ja kunniamaininnat Liike-elämä 2010 messuilla Lahdessa. Huomionosoituksia olivat vastaanottamassa mm.:

  • toimitusjohtaja Hannele Laurila, QuickClic Finland Oy
  • toimitusjohtaja Eero Pekkola, Oilon Oy
  • innovaatio- ja kehitysjohtaja Mikko Veikkolainen, Kemppi Oy
  • toimitusjohtaja Allan Metsähuone.

Lisätiedot

 Yksikön päällikkö Kari Sartamo, Hämeen ELY-keskus, puh. 050 339 2519

 

Päivitetty  17.11.2010Tulosta