Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palkkaturvan määrä on Kaakkois-Suomessa kaksinkertaistunut edellisvuodesta

Lehdistötiedote   •   Loka 19, 2010 11:19 EEST

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on maksanut ajalla 1.1. – 30.9.2010 palkkaturvana 1 552 321,90 euroa. Viime vuonna vastaavana ajankohtana palkkaturvaa oli maksettu 869 337,30 euroa. Hakemuksia on saapunut 342 kpl ja palkkaturvana on maksettu 313 työntekijän saatavia. Hakemukset kohdistuivat 103 työnantajaan. Toimialoista on noussut suurimmaksi talonrakentaminen. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa palkkaturvasta on maksettu 78 % konkurssin perusteella ja 22 % työnantajan muun maksukyvyttömyyden perusteella.

Palkkaturvaa on maksettu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa (ent. Kaakkois-Suomen TE-keskuksessa) vuosina 2000 – 2009

2000                   1,12 milj. eur
2001                   1,18 ”
2002                   1,13 ”
2003                   0,85 ”
2004                   1,45 ”
2005                   1,04 ”
2006                   1,08 ”
2007                   0,77 ”
2008                   1,47"
2009                   1,04 ”

Järjestelmä turvaa palkan tehdystä työstä

Palkkaturvana maksetaan työntekijän työsuhteesta johtuvia saatavia, joita työnantaja ei pysty konkurssin tai muun maksukyvyttömyyden vuoksi itse maksamaan. Hakemuslomakkeita saa TE-toimistoista, ELY-keskuksista tai internetistä osoitteesta www.suomi.fi. Hakemuksen voi myös tehdä ammattiliiton kautta. Lisäksi konkurssipesä voi hakea palkkaturvaa työntekijäin lukuun maksaakseen saatavat edelleen työntekijöille. Palkkaturvan enimmäismäärä samalle työnantajalle tehdystä työstä on 15 200 euroa työntekijää kohden.

 Palkkaturvaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. Käytännössä hakemukset kannattaa yleensä jättää heti, kun palkka jää ensimmäisen kerran saamatta. Hakemuksen voi jättää mihin tahansa TE-toimistoon tai ELY-keskukseen ja se käsitellään yleensä siinä ELY-keskuksessa, jonka alueella työnantajan kotipaikka on. Palkkaturva-asioissa neuvoja antavat ELY-keskukset ja työ- ja elinkeinotoimistot.

Lisätietoja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa:
tarkastaja Helena Haapsaari, puh. 040 7171 249