Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palkkaturvan maksaminen on lisääntynyt Keski-Suomessa

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 12:33 EET

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) maksama palkkaturva on lisääntynyt. Vuonna 2010 palkkaturvaa maksettiin noin 1,2 miljoonaa euroa, kun vuonna 2009 sitä maksettiin hieman yli 1 miljoonaa euroa ja vuonna 2008 noin 760 000 euroa.

Koko maassa palkkaturvan maksaminen on pysynyt viime vuoden tasolla. Vuonna 2010 koko maassa maksettiin palkkaturvaa noin 35 miljoonaa euroa, vuonna 2009 noin 35,4 miljoonaa euroa ja vuonna 2008 noin 24,1 miljoonaa euroa.

Vuonna 2010 Keski-Suomessa palkkaturvaa maksettiin 358 työntekijälle (285 työntekijälle vuonna 2009), hylättyjä hakemuksia oli 41 (50 kpl vuonna 2009) ja peruutettuja hakemuksia 30 (19 kpl vuonna 2009 ). Palkkaturvahakemukset ovat kohdistuneet 98 työnantajaan, kun vuonna 2009 työnantajia oli 119. Vireillä olevia palkkaturvahakemuksia on 51.

Hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on laskenut hieman. Vuonna 2010 keskimääräinen käsittelyaika oli 41 päivää, kun se vuonna 2009 oli 43 päivää.

Eniten teknologiateollisuuteen ja rakennusalalle

Toimialakohtaisesti palkkaturvaa on maksettu eniten teknologia/metalliteollisuuteen ja rakennusalalle. Vuonna 2009 Keski-Suomessa maksettiin palkkaturvaa talonrakentamistoimialalle noin 310 000 euroa ja metalliteollisuuteen 240 000 euroa.

Vuonna 2010 asetelma kääntyi toisin päin; teknologiateollisuuteen (sähkölaitteiden valmistus) on maksettu palkkaturvaa noin 460 000 euroa ja talonrakentamiseen noin 340 000 euroa. Tilanteeseen vaikuttaa yksi suurempi teknologiateollisuuden alan konkurssi.  Koko maassa palkkaturvaa on maksettu selkeästi eniten talonrakennusalalle.

Palkkaturvan määrään on vaikuttanut osittain konkurssit, joita oli varsinkin keväällä runsaasti. Osittain konkurssit olivat isoja ja koskivat monia työntekijöitä. Palkkaturvasaatavista 63 prosenttia on maksettu tilanteessa, jossa työnantajan maksukyvyttömyysperuste on ollut konkurssi.

Palkkaturvaa perittiin vuonna 2010 takaisin työnantajilta korkoineen noin 256 000 euroa (231 000 euroa vuonna 2009). Koko maassa takaisin on peritty 8,3 miljoonaa euroa vuonna 2010 ja  7,4 miljoonaa euroa vuonna 2009. Työttömyysturvarahasto maksaa vuosittain valtiolle ne pääomamäärät, joita ei saada perityksi työnantajalta. Nämä varat kerätään työttömyysvakuutusmaksujen työnantaja osuudesta.

Työntekijän turva konkurssissa

Palkkaturva turvaa työntekijöiden työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyyden varalta. Palkkaturva-asiat käsitellään ja ratkaistaan työnantajan kotipaikan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Palkkaturvan hakijana voi työntekijän lisäksi olla myös työntekijäjärjestö tai työnantajan konkurssipesä.

Palkkaturvahakemus jätetään joko työ- ja elinkeinotoimistoon tai ELY-keskukseen. Saatavaa on haettava kolmen kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Työntekijöille palkkaturvana maksetut määrät peritään takaisin maksuvelvolliselta työnantajalta.

Lisätietoja

Lakimies Eeva-Maria Särkijärvi, Keski-Suomen ELY-keskus
puh. 050 395 2733

 

---
ELY-keskuksen viestintä: tiedottaja Tiina Riuttanen, puh. 040 7790 273