Syöpäjärjestöt

Palomiesten riski sairastua syöpään on hieman pienempi kuin muilla suomalaismiehillä

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2014 15:09 EET

Palomiesten syöpäriskiä pohjoismaissa on tutkittu NOCCA-tutkimushankkeen aineistolla.

Tutkimukseen valittiin vuosien 1960-1990 pohjoismaiden väestölaskennoista miehet, joiden ammatti oli palomies, yhteensä 16422 miestä, joista 4740 oli suomalaisia. Heidän myöhempää syöpäriskiään seurattiin kansallisten syöpärekisterien avulla parhaimmillaan 45 vuoden ajan.

Kaikkiaan Pohjoismaiden palomiehillä oli 2 653 syöpää, mikä on hieman enemmän kuin samankokoisella ja -ikäisellä miesväestöllä keskimäärin. Tavanomaista suurempia syöpämääriä havaittiin alle 50-vuotiaiden eturauhassyövässä ja ihomelanoomassa ja yli 70-vuotiaiden entisten palomiesten myeloomassa, keuhkosyövässä (adenokarsinooma) ja mesotelioomassa.  Mesotelioomariskin ilmeinen syy on asbesti ja muita suurentuneita riskejä saattavat selittää esim. PAH-yhdisteet. Myös yötyön on arvioitu voivan lisätä hieman syöpien määrää.

Kivessyöpää, jonka kohdalla aiemmat maailmalla julkaistut tutkimukset ovat viitanneet suurentuneeseen syöpäriskiin, oli pohjoismaisilla palomiehillä selvästi vähemmän kuin miehillä yleensä.

Suomalaisilla palomiehillä syöpiä oli 484 ja riski 3 % tavanomaista suomalaismiesten syöpäriskiä pienempi. Eturauhassyöpiä suomalaispalomiehillä todettiin kuitenkin suhteellisesti viidennes enemmän kuin suomalaismiehillä keskimäärin. Sitä ei voitu selvittää, voisiko eturauhassyöpien suurentunut määrä liittyä siihen, että palomiehille olisi tehty terveystarkastuksissa PSA-testejä useammin kuin miehille keskimäärin.

Pohjoismaiset tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin yhdysvaltalaisia palomiehiä koskevat tulokset (Daniels ym.).

http://dx.doi.org/10.1136/oemed-2013-101803

Lisätiedot:

Eero Pukkala
Tutkimusjohtaja, Suomen Syöpärekisteri
Epidemiologian professori, Tampereen yliopisto
eero.pukkala@cancer.fi
Puh 050 300 2413


Näin NOCCA-tutkimus tehtiin

·  Maailman suurinta ammattien ja syöpäsairastuvuuden yhteyttä selvittävää Nordic Occupational Cancer (NOCCA) –projektia johtaa Eero Pukkala Suomesta, ja sitä on toteuttamassa kymmeniä tutkijoita kaikista Pohjoismaista ja enenevissä määrin myös muista maista.

·  Tärkein rahoittaja Pohjoismainen syöpäunioni, NCU (Nordic Cancer Union).

·  Tutkimus kattaa 15 miljoonaa ihmistä Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Norjasta ja Islannista.

·  Ammatit väestölaskennoista 1960, 1970, 1980/81 tai 1990; ammatin määrittely 30-64-vuotiaana.

·  Seuruuaikana näillä ihmisillä oli 2,8 miljoonaa varsinaista syöpätapausta ja satoja tuhansia muita Pohjoismaiden syöpärekistereihin kerättyjä kasvaintautitapauksia.

Projektin kotisivuilla http://astra.cancer.fi/NOCCA/ on seikkaperäistä tietoa hankkeesta englanniksi, mutta sieltä voi kuka tahansa poimia taulukkomuotoista tietoa itseään kiinnostavasta syöpälajista tai ammattialasta myös selvällä suomen kielellä (http://astra.cancer.fi/NOCCA/tables-sites-fin.html