Aluehallintovirasto

Palvelurakenteiden muutoksista on kerrottava kansalaisille

Lehdistötiedote   •   Helmi 04, 2011 17:15 EET

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat – vastuualeen johtaja Marja-Leena Kärkkäinen korosti tänään perjantaina Pyhäjoella puhuessaan asiakaslähtöisyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden muutoksessa. ”Muutos on aina myös mahdollisuus niin asiakkaille kuin henkilökunnalle.  Tavoitteena kaikilla näillä muutoksilla on ollut, että palvelujen saatavuus paranisi ja palvelut voitaisiin tuottaa laadukkaasti ja tehokkaasti asukkaiden tarpeisiin myös tulevina vuosina. Tulevaisuuden haasteena on asiakaslähtöisyys ja se,  että järjestelmäkeskeisestä ajattelusta voidaan siirtyä aidosti palvelukulttuuriin ja asiakkaan voimavaroja hyödyntävään yhteistyöhön.”

Sosiaalipalvelujen kokonaisuudistus on myös menossa, ja sen on arvioitu tulevan voimaan vuonna 2013. Kärkkäinen totesi, että  sosiaalipalvelujen on valtakunnallisissa arvioissa todettu olevan pirstaleinen, ja on korostettu yhtenäistämisen tarvetta.  ”Tuoreessa kansalaiskyselyssä sosiaalipalvelujen kehittämiskohteiksi nousivat tarve saada tukea palvelun käytössä ja saada tietoa oman asian käsittelystä. Palveluja ei ole riittävästi tarjolla, viranomaiset eivät myöskään niistä kerro, eivät informoi asiakkaita riittävästi.  Sosiaalihuollossa eniten tyytymättömyyttä kohdentui palvelujen saatavuuteen, joka kiteytyi henkilöstön tavoittamisen vaikeuksiin ”.

Kärkkäinen painotti puheessa voimakkaasti kansalaistiedottamista. ”Muutoksessa tavoitteena tulisi olla aina asiakaslähtöisyys.  Yritin pari päivää sitten katsoa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän nettisivuja, että mitä ja miten sosiaalipalveluista ja organisaation uudesta rakenteesta kerrotaan palvelujen käyttäjille, asiakkaille ja muille kumppaneille.   Yllätyksekseni havaitsin, että tämä iso organisatorinen muutos ei ole näy vielä mitenkään kuntayhtymän nettisivuilla. Toivon kuntayhtymälle ja sen virkamiehille voimia ja mahdollisuuksia rakentaa organisaatioon asiakaslähtöinen palvelukulttuuri. ”