Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelut ja kauppa vetävät - myös teollisuus parantaa vauhtiaan

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 15:51 EEST

Kauppa ja palveluelinkeinot ovat Kaakkois-Suomessa selvinneet taantumasta teollisuutta paremmin. Kauppa on mm. investointunut uusiin yksiköihin ja välttynyt suuremmilta lomautuksilta. Myös teollisuudessa suhdannenäkymät ovat monilta osin parantuneet, vaikka vakaaseen kasvuvaiheeseen ei uskalletakaan vielä yleisesti luottaa.

 Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kokoamassa Alueelliset talousnäkymät –raportissa arvioidaan, että teollisuus supistaa edelleen melko yleisesti työvoimaansa Kaakkois-Suomessa. Sekä paperiteollisuus että metalliteollisuus ovat kärsineet taantumassa maailmantalouden kysynnän supistumisesta. Viime kuukausina metalliteollisuuden näkymät ovat kuitenkin parantuneet ja sellun hinnannousu on kohentanut massa- ja paperiteollisuuden tilannetta. Tuulivoimateollisuus ja muu energiateollisuus voivat pitää näkymiään hyvinä uusiutuvan energian käyttöä suosivien linjausten perusteella,  mutta toisaalta alan markkinat ovat kiristyneet. Kaakkois-Suomessa on alaan liittyvää tuotantoa ja suunnittelua mm. Haminassa ja Lappeenrannassa. 

Kuljetus ja varastointi ovat Kaakkois-Suomen merkittäviä toimialoja. Liikennemäärät ovat viime kuukausina kasvaneet mm. satamissa, mikä kertoo yleisestä toimeliaisuuden lisääntymisestä. Kaakkois-Suomessa uskotaan toimialan pitkän tähtäyksen menestykseen, vaikka epävarmuustekijöitäkin on.

Rakentaminen ei ole vähentynyt taantuman yhteydessä niin paljon kuin pahimmillaan arvioitiin. Alueen mittavat rata- ja tiehankkeet jatkuvat edelleen tänä vuonna ja ovat osaltaan pitäneet yllä maanrakentamisen volyymia. Korjausrakentaminen on noussut merkittäväksi rakennusalan haaraksi. Myös liiketilojen investoinnit pitävät osaltaan rakennusalan työllisyyttä yllä tulevaisuudessa. Kaupan suurhankkeilla on huomattava vaikutus rakennusalan työllisyyteen.

Kaupan ala on menestynyt taantuman aikana monia aloja paremmin. Vähittäiskaupan merkittäviä asiakasryhmiä ovat venäläiset ostosmatkailijat ja mökkiläiset. Matkailun merkitys on kasvamassa, erityisesti Etelä-Karjalassa.

Maaseutuelinkeinojen merkitys on säilynyt alueella tärkeänä. Maa- ja metsätalouden työllisyys on ollut pitkään vähenevä, mutta vähennys on ollut monia muita aloja tasaisempaa ja hitaampaa. Työllisten määrä vähenee Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan arvion mukaan vuodesta 2009 (noin 7000 henkeä) vain noin 200:lla vuoteen 2014 mennessä. Samalla alan tuotanto kasvaa 15%.

Työttömyystilanne paranee hitaasti

Vuoden 2010 talven ja kevään mittaan työttömyyden kasvu hidastui selvästi ja alkukesällä pysähtyi, selvimmin Etelä-Karjalassa. Kaakkois-Suomelle on tyypillistä, että sekä työttömyyden lasku- että kasvutilanteissa muutoksen jyrkkyys on maan keskiarvoa loivempi.

Vuonna 2009 taantuma levisi nopeasti Kaakkois-Suomen teollisuuteen ja kuljetuksiin. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan arvion mukaan työpaikkamäärät laskivat vuoden 2009 aikana noin 7500:lla vuoteen 2008 verrattuna. Etla ennustaa, että vuonna 2014 työllisiä olisi saman verran kuin vuonna 2009. Samalla aikavälillä eli 2009–2014 alueen tuotanto (arvonlisäys) kasvaisi 15 %.

Työllisyyden lähiajan kasvualoja on kohtalaisen vähän. Teollisuuden työllinen merkitys vähenee eivätkä palvelutkaan juuri ole kasvattamassa henkilöstöään. Etlan ennustaa, että esimerkiksi terveys- ja sosiaalihuollon ja koulutuksen yhteenlasketun toimialan ei tuo lisää työpaikkoja lähivuosina, vaan päinvastoin työllisten määrä on vähenemässä (- 2,7 % vuodesta 2009 vuoteen 2014). Jonkin verran kasvua odotetaan liike-elämän ja kiinteistöalan palveluilta, henkilökohtaisilta palveluilta ja myös metalliteollisuudelta ja rakentamisen ja rakennusaineteollisuuden toimialoilta ja puuteollisuudelta. Kaupan työllisten määrän nähdään pysyvän ennallaan, mutta tässä arviossa ei ole kuitenkaan vielä otettu huomioon uusia, toukokuussa julkaistuja kauppakeskussuunnitelmia, jotka vaikuttavat paitsi kauppaan myös rakentamiseen loppuvuodesta 2010 alkaen.

Nykyisessä talouden tilanteessa nuorten työmarkkinat ovat kiristyneet. Nuorten työttömyys on kasvanut lähes 40 % taantumaa edeltäneeseen aikaan verrattuna, mikä on selvästi enemmän kuin kokonaistyöttömyyden lisäys. Miesten työttömyys on kasvanut taantumassa naisten työttömyyttä enemmän. Pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt viime aikoina selvään nousuun.

Korkean työttömyyden vuoksi työvoiman saatavuus on pysynyt hyvänä: markkinoilla on sekä nuoria ammattiin valmistuneita että työelämässä pitkään olleita ammattilaisia. Rekrytointivaikeuksia on vain vähän, esimerkiksi  toukokuussa Kaakkois-Suomen TE-toimistoissa oli avoinna yhteensä noin 2700 työpaikkaa, joista 66.n täyttämisessä oli vaikeuksia.

Lisätietoja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa:
erikoistutkija Niilo Melolinna, puh. 040 7171 237
vastuualueen johtaja Jarmo Pirhonen, puh. 040 7171 200

Alueelliset talousnäkymät –raportti on luettavissa verkkosivuilta www.temtoimialapalvelu.fi.
Kaakkois-Suomen osuus löytyy samalta sivustolta tästä.

Kaakkois-Suomi Toimialojen työllisten määrän ennustettu muutos 2009 - 2011. ETLA, huhtikuun 2010 ennuste (pdf, 123 kt.)


Palvelut ja kauppa vetävät - myös teollisuus parantaa vauhtiaan 

Kauppa ja palveluelinkeinot ovat Kaakkois-Suomessa selvinneet taantumasta teollisuutta paremmin. Kauppa on mm. investointunut uusiin yksiköihin ja välttynyt suuremmilta lomautuksilta. Myös teollisuudessa suhdannenäkymät ovat monilta osin parantuneet, vaikka vakaaseen kasvuvaiheeseen ei uskalletakaan vielä yleisesti luottaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun sekä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kokoamassa Alueelliset talousnäkymät –raportissa arvioidaan, että teollisuus supistaa edelleen melko yleisesti työvoimaansa Kaakkois-Suomessa. Sekä paperiteollisuus että metalliteollisuus ovat kärsineet taantumassa maailmantalouden kysynnän supistumisesta. Viime kuukausina metalliteollisuuden näkymät ovat kuitenkin parantuneet ja sellun hinnannousu on kohentanut massa- ja paperiteollisuuden tilannetta. Tuulivoimateollisuus ja muu energiateollisuus voivat pitää näkymiään hyvinä uusiutuvan energian käyttöä suosivien linjausten perusteella,  mutta toisaalta alan markkinat ovat kiristyneet. Kaakkois-Suomessa on alaan liittyvää tuotantoa ja suunnittelua mm. Haminassa ja Lappeenrannassa. 

Kuljetus ja varastointi ovat Kaakkois-Suomen merkittäviä toimialoja. Liikennemäärät ovat viime kuukausina kasvaneet mm. satamissa, mikä kertoo yleisestä toimeliaisuuden lisääntymisestä. Kaakkois-Suomessa uskotaan toimialan pitkän tähtäyksen menestykseen, vaikka epävarmuustekijöitäkin on.

Rakentaminen ei ole vähentynyt taantuman yhteydessä niin paljon kuin pahimmillaan arvioitiin. Alueen mittavat rata- ja tiehankkeet jatkuvat edelleen tänä vuonna ja ovat osaltaan pitäneet yllä maanrakentamisen volyymia. Korjausrakentaminen on noussut merkittäväksi rakennusalan haaraksi. Myös liiketilojen investoinnit pitävät osaltaan rakennusalan työllisyyttä yllä tulevaisuudessa. Kaupan suurhankkeilla on huomattava vaikutus rakennusalan työllisyyteen.

Kaupan ala on menestynyt taantuman aikana monia aloja paremmin. Vähittäiskaupan merkittäviä asiakasryhmiä ovat venäläiset ostosmatkailijat ja mökkiläiset. Matkailun merkitys on kasvamassa, erityisesti Etelä-Karjalassa.

Maaseutuelinkeinojen merkitys on säilynyt alueella tärkeänä. Maa- ja metsätalouden työllisyys on ollut pitkään vähenevä, mutta vähennys on ollut monia muita aloja tasaisempaa ja hitaampaa. Työllisten määrä vähenee Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan arvion mukaan vuodesta 2009 (noin 7000 henkeä) vain noin 200:lla vuoteen 2014 mennessä. Samalla alan tuotanto kasvaa 15%.

Työttömyystilanne paranee hitaasti

Vuoden 2010 talven ja kevään mittaan työttömyyden kasvu hidastui selvästi ja alkukesällä pysähtyi, selvimmin Etelä-Karjalassa. Kaakkois-Suomelle on tyypillistä, että sekä työttömyyden lasku- että kasvutilanteissa muutoksen jyrkkyys on maan keskiarvoa loivempi.

Vuonna 2009 taantuma levisi nopeasti Kaakkois-Suomen teollisuuteen ja kuljetuksiin. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan arvion mukaan työpaikkamäärät laskivat vuoden 2009 aikana noin 7500:lla vuoteen 2008 verrattuna. Etla ennustaa, että vuonna 2014 työllisiä olisi saman verran kuin vuonna 2009. Samalla aikavälillä eli 2009–2014 alueen tuotanto (arvonlisäys) kasvaisi 15 %.

Työllisyyden lähiajan kasvualoja on kohtalaisen vähän. Teollisuuden työllinen merkitys vähenee eivätkä palvelutkaan juuri ole kasvattamassa henkilöstöään. Etlan ennustaa, että esimerkiksi terveys- ja sosiaalihuollon ja koulutuksen yhteenlasketun toimialan ei tuo lisää työpaikkoja lähivuosina, vaan päinvastoin työllisten määrä on vähenemässä (- 2,7 % vuodesta 2009 vuoteen 2014). Jonkin verran kasvua odotetaan liike-elämän ja kiinteistöalan palveluilta, henkilökohtaisilta palveluilta ja myös metalliteollisuudelta ja rakentamisen ja rakennusaineteollisuuden toimialoilta ja puuteollisuudelta. Kaupan työllisten määrän nähdään pysyvän ennallaan, mutta tässä arviossa ei ole kuitenkaan vielä otettu huomioon uusia, toukokuussa julkaistuja kauppakeskussuunnitelmia, jotka vaikuttavat paitsi kauppaan myös rakentamiseen loppuvuodesta 2010 alkaen.

Nykyisessä talouden tilanteessa nuorten työmarkkinat ovat kiristyneet. Nuorten työttömyys on kasvanut lähes 40 % taantumaa edeltäneeseen aikaan verrattuna, mikä on selvästi enemmän kuin kokonaistyöttömyyden lisäys. Miesten työttömyys on kasvanut taantumassa naisten työttömyyttä enemmän. Pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt viime aikoina selvään nousuun.

Korkean työttömyyden vuoksi työvoiman saatavuus on pysynyt hyvänä: markkinoilla on sekä nuoria ammattiin valmistuneita että työelämässä pitkään olleita ammattilaisia. Rekrytointivaikeuksia on vain vähän, esimerkiksi  toukokuussa Kaakkois-Suomen TE-toimistoissa oli avoinna yhteensä noin 2700 työpaikkaa, joista 66.n täyttämisessä oli vaikeuksia.


Lisätietoja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa:
erikoistutkija Niilo Melolinna, puh. 040 7171 237
vastuualueen johtaja Jarmo Pirhonen, puh. 040 7171 200

Alueelliset talousnäkymät –raportti on luettavissa verkkosivuilta www.temtoimialapalvelu.fi.
Kaakkois-Suomen osuus löytyy samalta sivustolta tästä.

Kaakkois-Suomi Toimialojen työllisten määrän ennustettu muutos 2009 - 2011. ETLA, huhtikuun 2010 ennuste (pdf, 123 kt.)