Panostaja

PANOSTAJA OYJ:N HALLITUKSEN JÄSENIEN PALKKIOIDEN MAKSAMINEN YHTIÖN HALLUSSA

Lehdistötiedote   •   Kesä 10, 2011 01:36 EEST

Panostaja Oyj:n yhtiökokous päätti 27.1.2011 hallituksen kokouspalkkioiden
maksamisesta, että noin 40 %:a hallituksen jäsenelle maksettavista palkkiosta
maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla
hallituksen jäsenelle yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei
yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi
prosentti yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan
rahana. Lisäksi Panostaja Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen
pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa toteuttaa yhtiökokouksen päätös
hallituksen jäsenten palkkioista osakkeiden osalta siten, että palkkio
toimitetaan neljä kertaa vuodessa aina osavuosikatsauksen/tilinpäätöksen
julkistamista seuraavana päivänä.

Yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten mukaisesti Panostaja Oyj on tänään
luovuttanut hallituksen jäsenille kokouspalkkioiden maksuna yhteensä 9 913
kappaletta yhtiön osakkeita seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Ala-Mellolle on luovutettu yhteensä 3 305
osaketta. Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa
Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 62 228
osaketta.

Hallituksen jäsen Hannu Martikaiselle on luovutettu yhteensä 1 652 osaketta.
Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja
Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 52 410 osaketta.

Hallituksen jäsen Hannu Tarkkoselle on luovutettu yhteensä 1 652 osaketta.
Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja
Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 47 410 osaketta.

Hallituksen jäsen Satu Eskeliselle on luovutettu yhteensä 1 652 osaketta.
Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja
Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä  8 286 osaketta.

Hallituksen jäsen Eero Erikssonille on luovutettu yhteensä 1 652 osaketta.
Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja
Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 3 214 osaketta.

Hallituksen jäsen Mikko Koskenkorvan kokouspalkkiot on kokonaisuudessaan
maksettu rahana, koska Mikko Koskenkorvan omistusosuus yhtiökokouspäivänä
ylitti yhtiökokouksen asettaman yhden prosentin rajan. Mikko Koskenkorvan
osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle
laskemissa instrumenteissa on yhteensä 1 245 139 osaketta.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 612 880 osaketta.

PANOSTAJA OYJ:N HALLITUKSEN PUOLESTA

Juha Sarsama

toimitusjohtaja

Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099