Aluehallintovirasto

Panostajalle sakot kivien lentämisestä

Lehdistötiedote   •   Syys 13, 2010 12:01 EEST

Pirkanmaan käräjäoikeus on tänään tuominnut kangasalalaisen panostajan 15 päiväsakon eli 630 €:n sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja räjähdysaineen varomattomasta käsittelystä.

Käsiteltävänä oli toukokuussa 2008 Kangasalla sattunut räjäytystapaus, jossa räjäytettävästä kentästä lähtenyt kivisuihku lensi jopa noin 200 metrin päähän. Nyrkinkokoisista jopa noin 30-senttisiin kiviin osa osui paikalla olleisiin kolmeen autoon ja kauhakuormaajaan. Henkilövahingoilta onneksi vältyttiin, koska paikalla olleet työntekijät ehtivät suojautumaan ajoneuvojen taakse ja alle.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työturvallisuusmääräyksiä oli rikottu, koska räjäytettävää kenttää ei ollut peitetty. Räjäytystyön turvallisuusmääräysten mukaan räjäytettävän kohdan päälle on asetettava tarkoitukseen sopivia peitteitä, jos räjäytyksestä voi aiheutua sinkoutuvista kappaleista vaaraa.

Käräjäoikeus totesi olevan riidatonta, että räjäytettävää kenttää ei ollut peitetty. Kohteessa oli räjäytetty useampia kertoja eikä räjäytyksissä yleensä sinkoutunut kiviä tällä tavalla. Lisäksi vaarallinen alue oli määritelty. Räjäytystyössä on kuitenkin inhimillisestä erehdyksestä taikka muusta syystä olemassa riski lentävistä kiviaineksista, minkä takia kenttä pitäisi peittää. Käräjäoikeus totesi panostajan menetelleen huolimattomasti, mutta ei pitänyt laiminlyöntiä tahallisena.

Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 10/2211