Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Paras-hanke on monipuolistanut sosiaalipalveluita, mutta hankaloittanut saavutettavuutta

Lehdistötiedote   •   Marras 29, 2011 11:55 EET

Paras-hanke on monipuolistanut sosiaalipalveluita, mutta hankaloittanut saavutettavuutta

29.11.2011

THL:n tutkimuksesta käy ilmi, että Paras-uudistuksen myötä kuntalaisten sosiaalipalvelut ovat tulleet monipuolisimmiksi, mutta palvelujen yhtenäistämisen seurauksena joillekin asiakkaalle palvelujen piiriin pääseminen on heikentynyt. Henkilöstön mahdollisuus kehittää erityisosaamista on parantunut.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa (PARAS) on sosiaalipalvelujen järjestämisvastuu laajentunut suuremmalle väestöpohjalle kuntaliitosten ja yhteistoiminta-alueiden myötä, samalla palvelutuotantoa on koottu isompiin yksiköihin. Asiakkaiden kannalta muutokset ovat sekä myönteisiä että kielteisiä. 

Laajempi väestöpohja on parantanut erikoistuneiden sosiaalipalveluiden saatavuutta. Laajemmalla alueella on mahdollista ja hyödyllistä vahvistaa hyväksi koettuja liikkuvien palveluiden ratkaisuja, jossa työntekijät liikkuvat eri palvelupisteiden välillä. Kuntalaisista suuri osa on tyytyväisiä palveluihin, mutta noin kolmannes katsoo sosiaalipalveluiden laadun heikentyneen.

Palveluiden järjestämisessä eniten tyytymättömyyttä nostatti asioinnin työläys ja hankaluus, joka johtui esimerkiksi pitkistä välimatkoista ja rajatuista aukioloajoista. Palveluiden yhtenäistäminen ja keskittäminen isompiin yksiköihin on myös saattanut kiristää palveluiden saantikriteereitä, korottaa asiakasmaksuja ja vähentää paikallistuntemusta sekä yksilöllistä joustoa. Samalla kuitenkin asiakkaiden hoitopolut ovat tulleet sujuvammiksi. Työntekijöiden mahdollisuudet saada vertaistukea ja kehittää erityisosaamistaan ovat parantuneet.

Kuntalaisista kolmasosa kaipaisi enemmän ohjausta palvelun käyttöön ja itselleen sopivampia palvelupisteen aukioloaikoja.

Erityisesti uudet, osin monimutkaisetkin hallintomallit synnyttävät ajoittain epäselvyyttä ja epätietoisuutta vastuunjaossa. Samaan aikaan kunnallisen palvelutarjonnan rinnalle on syntynyt yksityistä palvelutarjontaa, jonka käyttöä on alettu tukea palveluseteleillä. Näiden yhteisvaikutus näkyy myös palveluiden pirstoutumisena, kun erikoistuneessa järjestelmässä eri toimijat vastaavat kokonaisuuden sisällä eri palveluista. Palveluohjauksen tarve kasvaa tulevaisuudessa.

ParasSos -tutkimus

Sosiaalipalveluiden muutoksen seurantatutkimus ParasSos toteutettiin vuoina 2008–2011. Tutkimukseen osallistuneita kuntia oli yhdeksän; tutkimuksen kuluessa toteutettiin osassa kuntia kuntaliitos, osassa käynnistettiin yhteistoiminta-alue ja osa jatkoi itsenäisenä.

Tutkimuksessa toteutettiin avoin internet-kysely lomakekyselyllä täydennettynä tutkimuskuntien kuntalaisille vuodenvaihteessa 2008–2009 ja se uusittiin kahden vuoden kuluttua. Henkilöstöaineisto koostuu tutkimuskuntien sosiaalityön, perhetyön ja vanhusten kotihoidon työntekijää sekä perusturva- ja vastuualuejohtajien haastatteluista vuosina 2008 ja 2010.

Lähde:

Virkki, Tuija, Vartiainen, Anssi, Kettunen, Pekka & Heinämäki, Liisa: Sosiaalipalvelut muutoksessa – Kuntalaisten ja henkilöstön näkemyksiä Paras-uudistuksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 56/2011.

Lisätietoja:

Liisa Heinämäki
erikoistutkija
puh. 020 610 7551
etunimi.sukunimi@thl.fi

Markku Pekurinen
osastojohtaja
puh.020 610 7630
etunimi.sukunimi@thl.fi