Valtioneuvosto

Paras -selonteon kaupunkiseutuja koskevien linjausten toimeenpano etenee

Lehdistötiedote   •   Marras 12, 2010 15:00 EET

Valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö tiedottavat

Paras?selonteon kaupunkiseutulinjausten toimeenpanotyöryhmä on luovuttanut raporttinsa valtiovarainministeriölle ja ympäristöministeriölle.

Työryhmä valmisteli hallituksen esityksen laiksi selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle lokakuun lopussa. Työryhmä on myös selvittänyt mahdollisuuksia ja arvioinut vaihtoehtoja, miten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ohjauksen sekä maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen edellytyksiä voitaisiin parantaa lainsäädäntöä kehittämällä.

Lisäksi työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus Tampereen ja Turun seudulla käyttöönotettavasta pilottiaiesopimuksesta. Eduskunnan antamassa vastauksessa Paras -selonteosta pilotointiin lisättiin Oulun seutu. Työryhmä on laatinut ehdotuksen yleisistä periaatteista, joihin sekä Tampereen, Turun ja Oulun seutujen kanssa laadittavien aiesopimusten ja muiden vastaavien maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevien valtion ja seudun kuntien välisten aiesopimusten tulisi perustua. Työryhmän työ jatkuu vuoden 2011 loppuun saakka aiesopimuksen osalta.

Työryhmän raportti löytyy kokonaisuudessaan valtiovarainministeriön internet-sivuilta

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20101111PARASs/PARAS_-selonteon_kaupunkiseutulinjausten_toimeenpanotyoeryhmaen_raportti.pdf

Lisätietoja:
Työryhmän puheenjohtaja, rakennusneuvos Matti Vatilo 040 506 1168 (YM),
Liikenneneuvos Petri Jalasto 09 160 28509 (LVM) (aiesopimusmenettely)
Neuvotteleva virkamies Katja Palonen 09 160 32202 (VM) (selvitysmenettely)