Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Parkanonjärven kunnostus käynnistymässä

Lehdistötiedote   •   Marras 29, 2011 13:21 EET

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Parkanon kaupunki ovat käynnistämässä Parkanonjärven kunnostushanketta. Suunnitelmaluonnos on valmis ja sitä esitellään yleisölle 29.11.2011. Hankkeen tarkoitus on estää Parkanonjärven vedenpinnan laskeminen haitallisen alas vähävetisinä kausina. Lisäksi suunnitelmassa esitetään, että matalaan Alasensalmeen ruopataan veneväylä, jotta veden virtaus ja veneily helpottuu.

Parkanonjärvi sijaitsee noin 2 km Parkanon kaupungin keskustasta etelään. Järvi on vuosien saatossa rehevöitynyt, ja vesikasvillisuus on vallannut sen matalat rannat. Syynä ovat olleet järveen kohdistuva ravinnekuormitus ja alhaiset kesävedenkorkeudet. Viime vuosikymmenten aikana rantakiinteistöjen omistajat ovat olleet huolissaan Parkanonjärven tilasta ja sen rehevöitymiskehityksestä. Järveen rajoittuu 161 rantatilaa. Pahimmiksi ongelmiksi koetaan järven vedenlaadun heikkeneminen, alhaiset kesävedenkorkeudet ja järven suuret vedenkorkeusvaihtelut.

Vuonna 2009 käynnistettiin esiselvitys järven kunnostustarpeiden selvittämiseksi. Sitä seurasi suunnitteluvaihe, jossa tutkittiin, miten järven ali- ja keskivedenkorkeuksia voitaisiin nostaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia parantaa. Suunnittelun edetessä päädyttiin esittämään pohjapadon rakentamista Parkanonjärven eteläosasta laskevaan Vääräjokeen. Pato rakennettaisiin kivistä ja moreenista ja muotoiltaisiin luonnonmukaisen pohjakynnyksen näköiseksi.

Padon rakentamisen jälkeen Parkanonjärven alivedenkorkeus (NW) nousisi 71 cm ja keskivedenkorkeus (MW) noin 32 cm. Nykyiset tulvavedenkorkeudet eivät muuttuisi. Hankkeen toteutuessa Parkanonjärven vesitilavuus kasvaisi noin 5 %. Tämä hidastaisi järven rehevöitymiskehitystä ja kasvillisuuden leviämistä järven matalimmille alueille.

Parkanonjärven kunnostushankeen suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuus järjestetään Alaskylän kylätalolla (ent. Lapiolahden koulu, Lapiolahdentie 47, Parkano ) 29.11.2011 klo 18 alkaen.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 83 000 euroa, josta pohjapadon osuus olisi noin 26 000 euroa ja Alasensalmen ruoppauksen osuus noin 57 000 euroa.

Parkanonjärvi ja sen valuma-alue ovat osa Kokemäenjoen vesistöön kuuluvaa Ikaalisten reittiä. Järven pinta-ala on noin 4,7 km2  ja valuma-alue noin 700 km2. Järven vedet purkautuvat järven eteläpäästä laskevan Vääräjoen kautta Ikaalisten Kyrösjärven Heittolanlahteen.

Lisätietoja

  • Suunnittelija Sami Moilanen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 050 351 6522
  • Jarmo Manninen, Suunnittelutoimisto Vesmann, p. 040 591 5547
  • Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, Parkanon kaupunki p. 044 7865601 tai (03) 4433 601