Euroopan parlamentti

Parlamentti asetti tavoitteensa EU–Yhdysvallat-huippukokousta vartenUlkosuhteet − 11-11-2010 - 12:40

Lehdistötiedote   •   Marras 12, 2010 11:34 EET

Parlamentti antoi torstaina suosituksensa neuvostolle EU:n ja Yhdysvaltojen välistä, 20. marraskuuta pidettävää huippukokousta varten. Suositukset liittyvät talouskriisin lopettamiseksi vaadittavaan yhteistyöhön, henkilötietojen suojaan, uuteen Yhdysvaltojen käyttämään matkustusmaksuun sekä julkisuuteen vuotaneisiin asiakirjoihin Yhdysvaltojen toimista Irakissa.

EU:n ja Yhdysvaltojen väliset kauppasuhteet transatlanttisen talousneuvoston kokouksen alla on yksi parlamentin tärkeimmistä painopisteistä. Parlamentti uudisti tukensa vapaisiin Atlantin ylittäviin markkinoihin vuoteen 2015 mennessä tähtääville tavoitteille, mutta korosti olevansa huolissaan uuselintarvikkeista, geenimanipuloinnista ja kloonauksen käyttämisestä eläinten jalostuksessa. Lisäksi parlamentti kehotti komissiota vaatimaan metrijärjestelmän mukaisesti merkittyjen EU-tuotteiden hyväksymistä Yhdysvalloissa.

 

EU:n ja Yhdysvaltojen yhteisen, immateriaalioikeuksien suojaan tähtäävän strategian hyväksyminen ja neuvottelut väärentämisen vastaisesta kauppasopimuksesta (ACTA) ovat myös tärkeitä tekijöitä Yhdysvaltojen ja EU:n välisissä suhteissa, parlamentti painotti.

 

Kidutustapaukset Irakissa

 

Keskiviikon täysistuntokeskustelussa käytettiin useita puheenvuoroja Wikileaksin kiistanalaisista paljastuksista liittyen Yhdysvaltojen sotilastietoihin ja mahdollisiin kidutustapauksiin Irakissa.

 

Päätöslauselmassaan parlamentti peräänkuuluttaa transatlanttisia tutkimuksia, jotta vastaavaa ei enää tapahtuisi. "Parlamentti on tietoinen, että luottamuksellisten sotilasasiakirjojen vuotaminen asettaa sotilashenkilöstön vaaraan, mutta on erittäin huolestunut viimeaikaisista väitteistä, joiden mukaan kidutuksen käyttöä on suvaittu Irakissa. Se kehottaa ottamaan tämän kysymyksen esiin EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksessa, jotta asiasta käynnistettäisiin riippumaton transatlanttinen tutkimus."

 

Yhdysvaltojen matkustusmaksu

 

Parlamentti ilmaisi myös vakavan huolensa Yhdysvaltojen matkailun edistämissäädöksestä ja "sen syrjivyydestä, koska sitä sovelletaan ainoastaan Yhdysvaltojen viisumivapausohjelmaan kuuluviin matkustajiin, ja tietosuojaa koskevista huolenaiheista, jotka aiheutuvat siitä, että maksun voi suorittaa ainoastaan jollakin neljästä yleisimmästä luottokortista, joiden taustalla olevat yhtiöt ovat kaikki sijoittautuneet Yhdysvaltoihin." Tammikuusta lähtien EU-maiden kansalaisten on pitänyt maksaa 14 dollarin maksu matkustaessaan Yhdysvaltoihin.

 

EU, Yhdysvallat ja muu maailma

 

Parlamentti asetti painopisteensä myös terrorismin vastaiseen sotaan, Lähi-idän uusimpiin rauhanponnisteluihin ja ydinaseuhkaan liittyviin kysymyksiin EU:n ja Yhdysvaltojen välisissä suhteissa.

 

Parlamentti pani tyytyväisenä merkille Yhdysvaltojen uuden toimintatavan Israelin suhteen ja kehotti tehostamaan EU:n ja Yhdysvaltojen kumppanuutta Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin käsittelyssä. Se muistutti, että tarvitaan lisäneuvotteluja, "jotka johtavat sovitussa aikataulussa kahden valtion ratkaisuun: Israelin valtioon sekä itsenäiseen, demokraattiseen ja elinkelpoiseen Palestiinan valtioon, jotka eläisivät rauhassa ja turvassa rinnakkain". Lisäksi päätöslauselma kehottaa Israelin hallitusta uudistamaan siirtokuntien rakentamiskiellon.

 

Vaatimus etsiä lievempiä vaihtoehtoja kuin matkustajatietojen kerääminen

 

Kysymys esimerkiksi kansainvälisiin rahasiirtoihin (Swift-mietintö) liittyvästä henkilötietojen suojasta on ollut vaikeaa aluetta EU:n ja Yhdysvaltojen välisissä suhteissa viime aikoina. Tällä hetkellä työn alla on EU:n ja Yhdysvaltojen välinen tietosuojasopimus sekä sopimus matkustajatietojen jakamisesta (PNR). Parlamentilla on veto-oikeus kumpaankin sopimustekstiin.

 

EPP-, S&D-, ALDE-, Greens/EFA-, ECR- ja GUE/NGL-ryhmien esittämässä erillisessä päätöslauselmassa korostetaan, että matkustajatietoja ei saisi missään olosuhteissa käyttää profilointiin tai tietojen louhimiseen.

 

Päätöslauselmassa toistettiin pyyntö, että komissio tarjoaisi tosiasiallista näyttöä siitä, että matkustajatietojen kerääminen, varastoiminen ja käyttö on välttämätöntä. Siinä vaaditaan komissiota myös etsimään "vähäisempää puuttumista edellyttäviä vaihtoehtoja".

 

REF. : 20101110IPR93910