Euroopan parlamentti

Parlamentti ehdottaa Egyptin entisen valtiojohdon varojen jäädyttämistä

Lehdistötiedote   •   Helmi 17, 2011 20:36 EET

Täysistunto Suosikit

Parlamentti vaatii EU:ta kehittämään poliittista sekä taloudellista strategiaansa Egyptin demokratian tukemisessa ja esimerkiksi vapaiden vaalien järjestämisessä. Se haluaa myös jäädyttää valtionvarojen väärinkäyttöön syyllistyneiden johtavien poliitikkojen omaisuuden. Parlamentti hyväksyi torstaina päätöslauselman Egyptin poliittisista muutoksista.

Presidentti Hosni Mubarakin luopuminen vallasta käynnisti uuden vaiheen Egyptin poliittisessa muutoksessa, ja nyt Egyptin armeijan on toimittava rakentavassa roolissa, helpotettava poliittista prosessia, taattava vapaat vaalit ja pidettävä kiinni rauhansopimuksesta Israelin kanssa. Mutta millainen rooli EU:lla pitäisi olla muutosprosessissa ja strategista Välimeren naapuriaan avustettaessa?


EU:n rooli Egyptin avustamisessa


Pyrkimys vakauteen on menneinä vuosina usein jättänyt varjoonsa demokraattiset arvot, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeudet EU:n ja sen eteläisten naapureiden välisissä suhteissa, parlamentti huomauttaa. Tämän vuoksi kaikkiin kolmansien maiden kanssa tehtäviin assosiaatiosopimuksiin olisi lisättävä ehto, jolla sopimus voitaisiin jäädyttää vakavissa ihmisoikeusloukkaustapauksissa.


Parlamentin mukaan Egyptin vallankumouksesta on opittava, että EU:n tämänhetkinen politiikka Välimeren eteläpuolisten maiden suhteen on epäonnistunut. Päätöslauselma vaatii Euroopan naapuruspolitiikan uudelleenarviointia niin, että etusijalle asetetaan kriteerit, jotka koskevat oikeuslaitoksen riippumattomuutta, perusvapauksien kunnioittamista ja korruption torjuntaa kahdenvälisten sopimusten taloudellisten päämäärien sijaan. Lisäksi naapuruuspolitiikkaan osallistuvien maiden olisi täytettävä tietyt poliittiset ehdot saadakseen "edistyneen maan" aseman EU-suhteissa. Tunisia on neuvotellut neuvoston kanssa edistyneen yhteistyökumppanin asemasta Välimerellä viime toukokuusta lähtien. Tämä asema myönnettiin ensimmäisenä Marokolle vuonna 2008.


Parlamentti totesi myös, että EU:n rahoitusvälineet – kuten eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden väline, demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline ja vakausväline – voivat olla merkittävässä roolissa, kun Egyptiä autetaan kohti demokraattista muutosta.


Lisäksi parlamentti kehotti EU:n ulkopolitiikan korkeaa edustajaa muodostamaan työryhmän, johon kuuluisi myös Euroopan parlamentin jäseniä ja joka voisi koordinoida poliittisia ja taloudellisia tarpeita siirtymävaiheen aikana. Tähän kuuluisi yhteiskunnan rakenteiden kehittäminen, oikeuslaitoksen riippumattomuuden takaaminen ja vaalitarkkailuvaltuuskunnan lähettäminen tuleviin vaaleihin.


Kritiikkiä Välimeren unionia kohtaan


Välimeren unioni on vuonna 2008 perustettu 27 EU:n jäsenvaltion ja 16 Välimeren maan monenvälinen kumppanuus. Parlamentin mukaan se "ei ole kyennyt vastustamaan kasvavaa epäluuloa eikä tyydyttämään alueen asukkaiden perustarpeita". Parlamentti kehottaa tätä elintä sekä Anna Lindh Euro–Välimeri ‑säätiötä toimimaan kiireellisesti, jotta kansalaisyhteiskunta saadaan ottamaan aktiivisempi rooli demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisessä alueella.


Parlamentin puheenjohtajakokous päätti lisäksi torstaina lähettää valtuuskunnan Egyptiin lähiviikkoina.

 REF. : 20110217IPR13812