Valtioneuvosto

Pekkarinen Haaparannassa: kaivostoiminnalla kultakausi

Lehdistötiedote   •   Syys 09, 2010 16:04 EEST

Julkaistavissa 8.9.2010 klo 18.30

- Suomesta on tulossa eurooppalaisen kaivostoiminnan mahtimaa. Edessä olevan vuosikymmenen kuluessa kaivannaisteollisuuden tuotannon arvioidaan noin kymmenkertaistuvan. Taustalla on metalli- ja erikoismalmien kysynnän kasvu ja tuotantoteknologian parantuminen,
totesi elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen Haaparannassa Tapojärvi Oy:n jaloteräskuonan rikastuslaitoksen vihkiäisissä.

- Aivan erityisen hyvää työtä on tehnyt GTK. Se on onnistunut hyödyntämään uusinta teknologiaa malminetsinnän menetelmissä. Metallin tuottajana Suomesta on tulossa EU:n ykkösmaa.

- Kaivostoiminnan uusi tuleminen vahvistaa myös suomalaisen metallinjalostuksen mahdolli-suuksia. Valtiovalta panostaa sekä kaivostoiminnan että metallinjalostuksen edellytyksiin. Niillä on Suomen teollisuuspolitiikassa tärkeä strateginen rooli.

- Hallitus tukee näitä toimialoja palvelevia infrastruktuurihankkeita, kuten teiden, rautateiden ja satamien korjaamista ja rakentamista sekä muita alan toimintaympäristön kohentamistoimia.

- Kaivon- ja metallinjalostusteollisuus olivat vahvasti taustalla myös hallituksen alkukesällä julkistamassa energiapaketissa. Hallitus haluaa tällä kenties historiamme suurimmalla inves-tointipaketilla turvata paljon energiaa käyttävän teollisuuden sähkön ja lämmön tarpeet kilpai-lukykyiseen hintaan. Energian toimitusvarmuutta parannetaan samalla, kun energian nykyi-sin heikkoa kotimaisuusastetta kohennetaan ratkaisuilla tuntuvasti.

- Hallitus haluaa olla vahvasti mukana myös alan teknologian kehittämisessä, aivan erityisesti niissä, joilla samalla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja pienennetään alan ympäristörasitteita.

 

Lisätiedot:
elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, puh. 010 606 3500