Valtioneuvosto

Pekkarinen kaipaa valtion yritystä kaivosalalle

Lehdistötiedote   •   Loka 07, 2010 21:30 EEST

- Suomi on nousemassa eurooppalaisen kaivostoiminnan kärkimaaksi heti Ruotsin jälkeen, muistutti elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen ottaessaan vastaan 7.10.2010 valmistuneen Suomen mineraalistrategian, joka linjaa alan kansainvälisiä ja kotimaisia kehitysedellytyksiä aina vuoteen 2050 saakka.

- Muun muassa Geologian tutkimuskeskuksen toiminnan ansiosta Suomesta on löytynyt poikkeuksellisen paljon lupaavia esiintymiä. Niistä osa on jo johtanut kaivostoimintaan. Ennusteiden mukaan metallien ja teollisuusmineraalien louhinta kasvaa Suomessa 10-15-kertaiseksi runsaan vuosikymmenen kuluessa.

- Toimialan suomalainen erikoispiirre on se, että sieltä puuttuvat lähes tyystin suomalaiset yritykset. 1960-luvulta lähtien ne ovat asteittain luopuneet liki kaikesta kaivostoiminnastaan.

- Viimeisten 15 vuoden aikana tyhjiön ovat täyttäneet ulkomaiset yritykset. Suomessa toimii tällä hetkellä moni alan suuri kansainvälinen yritys. Lisäksi täällä on noin 40 alan junioriyhtiötä, joista ylivoimainen valtaosa on ulkomaisessa omistuksessa. Näiden yritysten läsnäolo Suomessa on hyvä asia, totesi Pekkarinen.

- Alan merkityksen kasvu huomioon ottaen pidän kaivostoiminnasta vastaavana ministerinä kuitenkin välttämätöntä, että toimialalle saadaan nopeasti myös vahvasti suomalaisessa omistuksessa oleva yritys, Pekkarinen painotti.

- Kun sellaisia ei markkinaehtoisesti ole tähän mennessä syntynyt, valtion on mielestäni palattava suomalaisen kaivostoimialan yhdeksi omistajaksi.

- Kysymys on niin merkittävistä luonnonvaroista, kansallisvarallisuudesta, että sen hyödyntäjien joukossa on oltava myös valtion vahvaa puhevaltaa käyttävä yritys. Tällaisen yrityksen täytyy toimia markkinaehtoisesti ja samoilla pelisäännöillä kaikkien muiden toimijoiden kanssa.

- Toivomukseni on, että joulukuussa eduskunnalle annettavan luonnonvaraselonteon yhteydessä voitaisiin arvioida myös tällaisen ratkaisun mahdollisuutta, Pekkarinen totesi.

Hallituksen ilmasto- ja energiapoliittinen ministeriryhmä aloitti joulukuussa 2009 valtioneuvoston luonnonvarastrategian valmistelun. Osana tätä työtä käynnistettiin työ- ja elinkeinoministeriön johdolla mineraalistrategiahanke. Toinen tämän työn osa on kansallinen biotalousstrategia, jonka ministeriön asettama biotaloustyöryhmä luovutti ministeri Pekkariselle 5.10.2010.

Lisätiedot:
Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, TEM, puh. 010 606 3500