Valtioneuvosto

Pekkarinen: Talouskasvuun tarvitaan työllisyysasteen nostoa

Lehdistötiedote   •   Loka 20, 2010 22:04 EEST

- Suomen talouden kasvu uhkaa likipitäen pysähtyä, ellei työllisyysastetta kyetä nostamaan ja työpanoksen määrää lisäämään nopeasti, totesi elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen 20.10.2010 Työeläkepäivillä Helsingissä.

- Kasvun juuttuminen vuosiksi alle yhden prosentin tasolle johtaisi muun muassa julkisen talouden suuriin ongelmiin ja hyvinvointipalvelujen leikkauksiin.

- Suomessa olisikin kyettävä löytämään yhteisymmärrys toimista, joilla ikärakenteen muuttumisesta aiheutuva työpanoksen pienentyminen voidaan pysäyttää. Tämä edellyttäisi sitä, että työmarkkinoille saataisiin vuoteen 2020 mennessä lisää työtä noin 150 000 ihmisen vuosityöpanosta vastaava määrä, arvioi Pekkarinen.

- Toisaalta samanaikaisesti myös työn tuottavuuden kehitys olisi saatava uudelle, lähemmäs kolmen prosentin kasvu-uralle. Tähän tarvitaan monia eri toimia.

- Yksi tärkeimmistä ratkaisuista on panostaminen osaamisen kohentamiseen. Yhtä tärkeää on innovaatiorahoituksen suuntaaminen entistä enemmän palvelusektoriin. Noin miljoona suomalaista työskentelee tänään toimialoilla, joilla pitempikestoinen tuottavuus on hyvin alhainen tai suorastaan miinusmerkkinen. Näiden alojen henkilöstö ei ole kuitenkaan syyllinen tilanteeseen. Monet tekevät todella kovasti ja raskasta työtä, Pekkarinen muistutti.

- Alan tuottavuuskehitystä voidaan parantaa kuitenkin satsaamalla muun muassa uusimpaan tieto- ja viestintäteknologiaan, aikuiskoulutukseen, johtamiseen ja palveluinnovaatioihin ja erityisesti työelämän laatuun, linjasi Pekkarinen.

Lisätiedot:

elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, puh. 010 606 3500