Valtioneuvosto

Pekkarinen: Valtion kaivossijoitusyhtiö ison asian uusi alku

Lehdistötiedote   •   Helmi 11, 2011 10:09 EET

- Kaivostoimialasta on tullut monien syiden vuoksi Suomelle strateginen toimiala. Malmi- ja mineraalivarantonäkymät kuuluvat Euroopan lupaavimpiin, kiitos malminetsintäteknologian kehityksen ja metallien maailmanmarkkinahintojennousun, totesi elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle ottaessaan11.2.2011 vastaan selvitysmies Tom Niemen raportin kotimaisen kaivosrahoituksen edistämismahdollisuuksista.

- Erityisesti alueellisesti, lähinnä Pohjois- ja Itä-Suomessa, kaivontoimialalla tulee olemaan poikkeuksellisen suuri aluetaloudellinen merkitys. Maininnan ansaitsee myös se seikka, että Suomesta löytyy useampiakin Euroopan unionin kriittiseksi määrittelemien malmien esiintymiä. Lisäksi Suomi on jo tänään yksi kaivosteknologian suurista tuottajamaista ja uudet mahdollisuudet ovat mittavat.

- Varsinkin 90- luvulla tehdyt ratkaisut, joilla valtion osaomistamat yritykset luopuivat kaivosalasta, olivat tämän päivän näkökulmalta katsoen virheellisiä. Ulkomaiset yritykset ja sijoittajat ovat kuitenkin löytäneet Suomen potentiaalit. Nämä toimijat ovat jatkossakin tervetulleita Suomeen, vakuuttaa Pekkarinen.

- Valtiovallan on kuitenkin edistettävä myös suomalaista kaivosomistusta ja sitä kautta koko toimialaa ja sen tarvitsemaa toimintaympäristöä. Valtion on aika mennä alalle mukaan omistajana ja edesauttaa yksityistä suomalaista pääomaa tekemään samoin.

- Selvitysmiehen esitys valtion kaivossijoitusyhtiöstä on oiva avaus asiassa. Se vastaa pitkälle ajatustani, joka oli taustalla tehdessäni noin puoli vuotta sitten aloitteen valtion mukaan menemisestä kaivostoimialalle, toteaa Pekkarinen.

- Valtion omistamaa tai osaomistamaa kaivosyhtiötä on vaikeaa lähteä rakentamaan tyhjästä. Kaivossijoitusyhtiö, jonka pääasiallinen pääomittaja valtio olisi, rekrytoisi alan parhaan mahdollisen asiantuntemuksen ja pystyisi näin parhaiten tunnistamaan alan markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet ja asiat, joissa valtiolla voisi olla erityinen intressi.

- Tärkeää mielestäni on, että jo mahdollisimman varhaisesta vaiheesta lähtien sijoitusyhtiöön voisi tulla mukaan myös yksityistä pääomaa, sekä institutionaalista suomalaista pääomaa, että yksityisten kansalaisten sijoituksia, Pekkarine arvioi.

- Valtion kaivossijoitusyhtiö tarjoaa mahdollisuudet mukaan menoon useampaankin yritykseen, sekä ns. junioriyhtiöön, että "varttuneempiinkin" eli jo toiminnassa oleviin yrityksiin.    

Lisätiedot:

elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, puh. 010 606 3500