Valtioneuvosto

Pekkarinen: Viennin rahoitukseen tarvitaan erityistoimia

Lehdistötiedote   •   Loka 13, 2010 15:31 EEST


Suomalaisten vientiyritysten pitkäaikaisen viennin rahoituksen turvaamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö on esittänyt, että Suomen Vientiluotto Oy:n hallinnoimaa, valtion varainhankintaan perustuvaa viennin jälleenrahoitusta jatketaan 30.6.2010 saakka. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut esitystä.

Pankkien halukkuus pitkäaikaisten vientiluottojen myöntämiseen on pankkikriisin jälkeisessä tilanteessa heikentynyt. Uudet vakavaraisuussäännöt (ns. Basel III) vaikeuttavat vielä pääomatavaroiden viennin rahoitusongelmaa.

Ministerivaliokunta puolsi myös jälleenrahoituksen ehtojen parantamista niin, että kiinteäkorkoiset vientiluottotarjoukset annetaan OECD-ehtojen mukaisina. Näin ehdot olisivat yhteneväiset korontasauksen ehtojen kanssa. Ehtojen parantaminen on keskeistä, koska pitkäaikaista viennin rahoitusta edellyttävissä vientikaupoissa on tärkeä tietää etukäteen rahoituksen hinta.

- Olen tyytyväinen ministerivaliokunnan päätökseen, sillä sen myötä voimme turvata tässä vaiheessa viennin rahoituksen kilpailukykyiset ehdot verrattuna tärkeimpiin kilpailijamaihimme kuten Ruotsiin ja Saksaan. Ylipäätään tarvitsemme viennin rahoitukseen erityistoimia, toteaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen.

- Olen lisäksi asettamassa työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus luotonantoon perustuvasta pysyväluonteisesta järjestelystä viennin rahoituksessa. Työryhmän toimikausi päättyy 28.2.2011. Tarkoitus on, että uudistus olisi voimassa mahdollisimman pian käytössä olevan jälleenrahoitusmenettelyn päättyessä 1.7.2011 jälkeen, kertoo ministeri Pekkarinen.

Samassa yhteydessä TEM selvittää myös viennin riskinottokyvyn lisäämistä, jonka tavoitteena on laajentaa vientitakuulain 6 §:ään perustuvaa valtioneuvoston erityisriskinottovaltuutta. Tarkoituksena on, että elinkeinopoliittisesti erityisen tärkeissä kaupallisissa hankkeissa voitaisiin ottaa nykyistä enemmän riskiä. Jos elinkeinopoliittiseen harkintaan perustuvaa riskinottoa lisätään valtion vientitakuissa, on samalla varmistettava se, että oikeudelliset vastuukysymykset Finnvera Oyj:n päätöksenteossa on kohtuullisella tavalla huomioitu. Myös nämä vastuukysymykset käydään läpi selvitystyön yhteydessä.

Julkisesti tuettu viennin rahoitus koskee sellaista pääomatavaroiden vientiä, joka edellyttää yli kahden vuoden luototusta. Käytännössä Suomen viennistä noin 5 % katetaan valtion vientitakuilla ja korontasauksilla tai jälleenrahoituksella. Vaikka julkisesti tuetussa viennin rahoituksessa rahoituksen saajana on pääsääntöisesti suhteellisen harvalukuinen joukko suuryrityksiä, on julkisesti tuetun vienninrahoituksen piirissä olevan viennin merkitys Suomen kansantaloudelle laajojen alihankintaverkostojen kautta erittäin merkittävä.

Lisätiedot:

elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, puh. 010 606 3500

johtaja Risto Paaermaa, TEM, puh. 010 606 3575