Valtioneuvosto

Pekkarinen: Yhteisten sähkömarkkinoiden toimivuutta parannettava

Lehdistötiedote   •   Loka 29, 2010 14:13 EEST

Yhteisten pohjoismaiden sähkömarkkinoiden toimivuudessa on vielä paljon toivomisen varaa, toteaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen. Viime talven sähkön pörssihinnan hintapiikit nostivat sähkön hinnan muutamien talvisten tuntien aikana monikymmenkertaiseksi. Esimerkiksi Suomessa maksettiin viime helmikuun 22. päivänä noin kymmenen tunnin aikana noin 100 miljoonaa euroa "ylimääräistä", Pekkarinen muistuttaa.

- Pohjoismaiden energiaministereiden taannoin asettama asiantuntijaselvitys todistaa nyt sen mielestäni itsestäänselvyyden, että sähkön siirtoverkkojen riittämättömyys ja ydinvoimalaitosten pitkät seisokit Ruotsissa ovat osasyitä hintapiikkeihin.

Suuri osasyy hintapiikkeihin on edellisten lisäksi markkinoiden läpinäkymättömyys. Sähkön tarjontatiedot välittyvät niin myöhään kysyntään, ettei kysyntä ennätä joustaa. Seurauksena on hinnan hetkellinen huima nousu. Teoriassa joillekin suurille sähkön tuottajille saattaa olla jopa eduksi se, että tarjontaa äkillisesti vähennetään, huomauttaa Pekkarinen

- Pohjoismaiden energiaministereiden kokouksessa Kööpenhaminassa äskettäin sovimme siitä, että Pohjoismaiden säätelyviranomaiset (NordREG) ja alan muut toimijat ryhtyvät pikimmiten toimiin, joilla vähennetään talven 2009/2010 kaltaisten hintapiikkien riskiä.

- Erityisesti on mielestäni korostettava markkinoiden läpinäkyvyyden lisäämistä. Sähkön käyttäjien - kotitalouksista elinkeinoelämään - täytyy pystyä reagoimaan omalla kulutuksellaan, jos tiedossa on, että sähkön tarjonta uhkaa olla huomenna riittämätöntä tai sen viimeiset erät joudutaan tuottamaan erittäin kalliilla vaihtoehdoilla. Riittävän aikainen tieto hinnannousun uhkasta kuluttajille takaa sen, että kysyntä pienenee ja hintapiikeiltä vältytään.

- Oma suositukseni muille pohjoismaille oli, että ne niiden tulee ottaa käyttöön samanlainen järjestelmä voimalaitosten huollon suorittamiseen kuin Suomessa. Meillä huollosta pitää ilmoittaa edeltä käsin ja hyvissä ajoin Energiamarkkinavirastolle, jonka tehtävä on varmistaa sähköhuollon toimivuus. Viime kädessä kysymys on riittävän tuotantokapasiteetin ja varavoiman turvaamisesta ja sähkönsiirtoyhteyksien kohentamisesta.

- Suomessa sähkön siirtoyhteydet ovat hyvällä tolalla ja Fingridillä on 1,6 miljardin investointiohjelma tulevaa varten. Tuotamme kuitenkin sähköä selvästi vähemmän kuin kulutamme. Olemme tehneet päätökset sekä uusiutuvan että ydinvoiman lisäämisestä niin, että kuljemme kohti sähkön omavaraisuutta.

- Ruotsi ja erityisesti Norja ovat puolestaan kapasiteetiltaan omavaraisia. Esimerkiksi Ruotsissa siirtoyhteyksien pullonkaulat kuitenkin haittaavat Pohjoismaiden sähkömarkkinoiden toimivuutta ja ovat johtaneet siihen, että vuonna 2011 Ruotsi jaetaan neljään hinta-alueeseen, Pekkarinen kertoo.

Lisätiedot:
elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, puh. 010 606 3500