Nordens välfärdscenter

Perusteltua vai potaskaa? Päihteet ja tutkimus mediassa

Lehdistötiedote   •   Huhti 11, 2017 09:10 EEST

Toimittajat ja tutkijat tarvitsevat toisiaan. Mutta vaikka kummankin ammattiryhmän tehtävä on välittää tietoa, menetelmät ovat keskenään erilaisia, mikä voi aiheuttaa erilaisia ristiriitoja. Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen julkaisussa ”Perusteltua vai potaskaa? Päihteet ja tutkimus mediassa”annetaan vihjeitä haastattelijoille ja haastateltaville. Julkaisu pyrkii edistämään sitä, että median raportointi alkoholista ja huumeista olisi monivivahteisempaa ja perustuisi entistä enemmän faktoihin.

Digitaalisessa yhteiskunnassa on yhä tärkeämpää pystyä arvioimaan ja välittämään tietoa nopeasti ja oikein. Tämä koskee erityisesti toimittajia, joiden on päivittäin selvitettävä monimutkaisia tapahtumia ja tutkimustuloksia. Jos aihepiiri on kiistanalainen ja tunteita herättävä, kuten esimerkiksi päihteet, väärinymmärryksen vaara on suuri.

Toimittajat avaavat ja selittävät asioita helposti ja ymmärrettävällä tavalla selkeästä uutisnäkökulmasta, mutta samalla heidän on laadittava otsikoita, jotka houkuttelevat lukijoiden klikkauksia. Tieteellinen tutkimus pyrkii etsimään tosiasioihin perustuvaa ja syventävää tietoa, ei antamaan lyhyitä ja yksiselitteisiä vastauksia.

Nämä kaksi eri näkökulmaa voivat aiheuttaa ennakkoluuloja toimittajien ja tutkijoiden välille. Monet tutkijat pitävät tutkimustulosten yksinkertaistamista ongelmallisena, ja jotkut tutkijat eivät uskaltaudu haastateltaviksi, koska pelkäävät, että heidän sanomansa vääristyy. Monet toimittajat taas toivovat, että tutkijat osaisivat paremmin popularisoida tutkimustuloksiaan ja erottaa, mikä kiinnostaa suurta yleisöä ja mikä asiantuntijoita.

Kun kumpikin taho pyrkii ymmärtämään ja kunnioittamaan toistensa työtapoja, uutisoinnista tulee todennäköisesti totuudenmukaisempaa.

Julkaisussa annetaan sekä toimittajille että tutkijoille vinkkejä siitä, miten näiden kahden ammattikunnan välistä viestintää voi helpottaa. Julkaisussa on myös sanasto, joka voi auttaa tutkimustulosten uutisoinnissa, sekä esimerkkejä termeistä, jotka voivat olla ongelmallisia kun raportoidaan päihdeasioista.

Kaikille pohjoismaisille kielille käännetty julkaisu on suunnattu ensisijaisesti journalistiikan opiskelijoille ja uransa alussa oleville tutkijoille, mutta myös muille päihdealan ammattilaisille.

Tilaa tai lataa julkaisu ilmaiseksi verkkosivuiltamme:
http://www.nordicwelfare.org/Publications/Inspirationshefter/Perusteltua-vai-potaskaa--Paihteet-ja-tutkimus-mediassa/

Nordens välfärdscenter (NVC) är en institution under Nordiska ministerrådet inom social- och hälsosektorn.