Aluehallintovirasto

Pienkoululisä hallitusohjelma-asiaksi

Lehdistötiedote   •   Syys 04, 2010 03:24 EEST

Ylijohtaja Elli Aaltonen kannattaa lämpimästi pienkoululisän ottamista seuraavaan hallitusohjelmaan. Pienkoululisä ei hänen mielestään liity kuntien yhdistämiseen, koska kyläkoulu on taajaman ulkokehällä niin pienessä kuin isossakin kunnassa.

Elli Aaltonen avasi aluehallintoviraston järjestämät Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäivät Joensuussa 2.9.

Elli Aaltonen sanoi, että Suomessa on lähes miljoonaa lasta ja nuorta koulutiellä. Kannattaa pitää huolta siitä, että he eivät syrjäydy, vaan pidetään yllä hyvät edellytykset antaa sivistystä, opetusta ja sen jälkeistä työtä.

Elli Aaltonen totesi, että kun koulujen tilasta puhutaan, tulee herkästi mieleen kaksi asiaa. Toinen on kuntien taloustilanne ja toinen on koulujen lukumäärä. Asiat ovat toisiinsa sidoksissa. ”Kun rahat ovat vähissä, kouluja yhdistetään ja peruskouluja vähennetään”, hän sanoi. Osa kouluista loppuu siksi, että koululaisia ei ole riittävästi, osa siksi, että koulujen ylläpitäminen haja-asutusalueilla on kunnille talouskysymys.

 Rehtorit joutuvat vastaamaan turvallisuuden ja monikulttuurisuuden haasteisiin

Ylijohtaja nosti esille puheessaan niitä tekijöitä, jotka rehtorien ja koulujen johtajien työssä tulevat korostumaan. Turvallisuuden haasteet ovat tällaisia. Koulujen väkivalta ja koulukiusaaminen vaativat rehtoreilta uudentyyppistä riskiarviointia ja ennaltaehkäisevien työtapojen kehittämistä.

”Turvallisuutta on myös koulutilojen terveellisyys”, Elli Aaltonen sanoi. Itä-Suomeen tarvitaan vielä lähes 40 miljoonaa euroa, että havaitut kosteusvauriot saadaan korjatuksi.

Muina haasteina rehtorien työhön ylijohtaja mainitsi koulujen monikulttuurisuuden lisääntymisen. Uskonto, ruoka, pukeutuminen ja kielet nousevat kouluissa uudenlaiseen kulttuuriseen keskusteluun. Lisäksi joudumme Itä-Suomessa kantamaan huolta siitä, että päteviä opettajia saadaan riittävästi ja pystymme vastaamaan erityisopetuksen tarpeisiin.

Itä-Suomen rehtori- ja johtajuuspäiville osallistuu lähes 150 osallistujaa. Ylijohtaja Elli Aaltonen totesi puheessaan, ettei ole nähnyt vastaavan suuruista joukkoa rehtoreita ja koulujen johtajia läsnä samanaikaisesti.

Lisätietoja
ylijohtaja Elli Aaltonen p. 040 567 5308