Valtioneuvosto

Pienpuuenergiatukea koskeva esitys lausunnolle

Lehdistötiedote   •   Loka 11, 2010 11:43 EEST

Maa- ja metsätalousministeriö on saanut valmiiksi pienpuuenergiatukea koskevan hallituksen esityksen. Tarkoituksena on eriyttää energiapuun käytön tukeminen omaksi pienpuun energiatukijärjestelmäksi. Uusi laki pienpuun energiatuesta korvaa jatkossa nykyiset kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla myönnettävät energiapuun korjuun ja haketuksen tuet. Esitys on määrä lähettää lausunnolle ensi viikon kuluessa.

Tavoitteena on, että valtion tukeman energiapuun korjuussa yllettäisiin noin viiden miljoonan kiintokuutiometrin tavoitteeseen viimeistään vuoteen 2020 mennessä. Tuen kohteena olisi nuoren metsän hoidon ja ensiharvennuksen yhteydessä korjattu energiapuu riippumatta metsän omistussuhteista. Tämänhetkisen arvion mukaan tuen määrä olisi enimmillään kahdeksan euroa kiintokuutiometriä kohden ja enimmäiskertymä, jolle tukea myönnettäisiin, olisi 50 kiintokuutiometriä hehtaarilta.

Ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmä sopi huhtikuussa 2010 yksimielisesti uusiutuvan energian edistämiskeinoista ja tavoitteista. Tässä yhteydessä asetettiin tavoitteeksi nostaa vuoteen 2020 mennessä metsähakkeen käyttö polttoaineena 25 terawattituntiin vuodessa. Tämä vastaa 13,5 miljoonaa kuutiometriä haketta, mikä merkitsee käyttömäärien yli kaksinkertaistamista nykytasosta. Tulevaisuudessa merkittävä kasvupotentiaali on nuorten metsien hoitokohteilta ja ensiharvennuksilta korjattavassa energiapuussa.

Metsähakkeen käytölle asetetun tavoitteen saavuttamiseksi on korkeiden korjuukustannusten vuoksi tarpeen tukea pienpuukorjuuta energiaksi. Samalla edistetään nuorten metsien hoidon ja ensiharvennusten toteuttamista ajallaan metsien tulevan kehityksen turvaamiseksi.

Uuden tukijärjestelmän käyttöönotto edellyttää EU:n komission hyväksyntää. Tukijärjestelmän arvioidaan olevan käytössä ensi vuoden puolivälistä lähtien.

Metsäkeskukset hoitavat pienpuun energiatukeen liittyvät hallinnolliset tehtävät, mm. hakemusten hyväksymisen. Vuosittaisen tuen kokonaismäärän arvioidaan olevan 18-36 miljoonaa euroa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, p. 040 751 8436
ylijohtaja Juha Ojala, p. 050 413 5515