Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pihtiputaan maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden, kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma on valmistunut

Lehdistötiedote   •   Joulu 22, 2011 23:55 EET

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden, suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleissuunnittelu on valmistunut Elämäjärven, Peningin, Rönnyn ja Liitonjoen alueella Pihtiputaalla. Suunnitelma ohjaa ja tehostaa maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden hoitoa ja vesiensuojelua.

Suunnittelualueelta löytyi kesän aikana mukavasti maatalouden erityistukeen soveltuvia kohteita. Erityisesti perinnebiotooppeja, kuten metsälaitumia ja hakamaita, alueelta löytyi odotettua runsaammin: 17 kohdetta ja 24 hehtaaria. Muita luonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoidon kannalta tärkeitä alueita löytyi 26 kpl ja 16 ha. Suojavyöhykkeitä suunnitelmassa on esitetty 28 hehtaarin alueelle järvien ja jokien varsiin sekä tulvapelloille. Vesiensuojeluun soveltuvia kosteikonpaikkoja suunnittelussa löytyi 5.

Kohteet on suunnitelmajulkaisuissa rajattu kartoille ja niille on annettu hoito- ja perustamissuosituksia. Suunnittelutyö tehtiin Keski-Suomen ELY-keskuksessa maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella. Suunnitelmajulkaisu on postitettu niille viljelijöille, joilla on kohteita julkaisussa. Julkaisu on  luettavissa myös ELY-keskuksen verkkosivuilla: http://www.ely-keskus.fi/keski-suomi/julkaisut

Yleissuunnitelma esittelee kohteiden hoidon ja perustamisen rahoitusvaihtoehdot 

Yleissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen on viljelijöille vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Kohteiden perustamiseen, kunnostamiseen ja hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityistukia tai ei-tuotannollisten investointien tukia.

Kohteille soveltuvia erityistukimuotoja on yhteensä neljä: perinnebiotooppien hoito, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, monivaikutteisen kosteikon hoito ja suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito. Ei-tuotannollisten investointien tukea voi hakea kosteikon perustamiseen sekä arvokkaan perinnebiotoopin kunnostamiseen.

Kohteelle parhaiten sopiva tukimuoto käy ilmi julkaisun kohdekuvauksesta. Perinnebiotooppien, luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohteiden sekä monivaikutteisten kosteikkojen hoitoon suunnattuja erityistukia ja ei-tuotannollisten investointien tukea voivat hakea viljelijöiden lisäksi myös rekisteröidyt yhdistykset Leader-toimintatavan kautta.

Kaikki maatalouden ympäristötuen erityistukihakemukset liitteineen toimitetaan alueellisen ELY-keskuksen E-vastuualueelle huhtikuun loppuun mennessä, ei-tuotannollisten investointien tukien hakuaika päättyy kesäkuun lopussa.

Julkaisu:

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden, kosteikkojen ja suoja-vyöhykkeiden yleissuunnitelma. Pihtipudas. (9,1 Mt)

Tietoja yleissuunnittelusta:

www.ymparisto.fi/ksu/lumo-yleissuunnittelu

Kuva median käyttöön vapaasti Julkaistavissa
Kallioniemi_ranta.jpg (kuvaaja: Elina Lehtinen) 

 

Lisätietoja: 

Liisa Horppila-Jämsä, Keski-Suomen ELY-keskus, puh.            040 555 8925      , etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi