Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pihtiputaan Muurasjärven kylälle on valmistunut maisemanhoidon yleissuunnitelma

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2011 13:55 EET

Härkää sarvista -hankkeessa laaditussa Muurasjärven kulttuurimaiseman maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelmassa esitellään useita arvokkaita luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristökohteita Muurasjärven valtakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta ja sen lähiympäristöstä. Alueen maatalous on elinvoimaista ja maisema onkin voimakkaasti sen muovaamaa. Pitkäaikainen maatalous on luonut alueelle useita perinnebiotooppeja, jotka ovat perinteisen karjatalouden muovaamia elinympäristöjä. Perinnebiotooppien määrä on Suomessa voimakkaasti vähentynyt maatalouden tehostumisen ja alueiden umpeenkasvun myötä.

 

Suunnitelma on painottunut luonnonlaidunalueiden, kuten perinnebiotooppien ja ranta-alueiden hoitoon sekä maaseutumaiseman hoitoon ja ylläpitoon. Suunnitelman tavoitteina on säilyttää kaunista maaseutumaisemaa, edistää luonnon monimuotoisuutta, ohjata maisemanhoidon rahoitusta paikallisille toimijoille, maatalousyrittäjille ja yhdistyksille, sekä luoda innostusta kohteiden kunnostukseen ja hoitoon.

Suunnitelman jakelu

Muurasjärven kulttuurimaiseman maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelma on sähköinen julkaisu, joka löytyy internetistä osoitteesta www.ymparisto.fi/ksu/malu-suunnitelmat sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen sivuilta www.ely-keskus.fi/keski-suomi > Ajankohtaista > Julkaisut. Suunnitelmasta toimitetaan painettu kappale suunnitteluun osallistuneille tahoille.

Härkää sarvista -hanke

Keski-Suomen ELY-keskuksen koordinoimassa hankkeessa pyritään lisäämään laidunnusta maiseman ja luonnon hoidossa. Hankkeen kohteita ovat esimerkiksi perinteisen karjatalouden luomat arvokkaat ja voimakkaasti harvinaistuneet elinympäristöt, kuten niityt, kedot, hakamaat ja metsälaitumet. Hankkeessa on tähän mennessä laadittu yhteensä kuusi laaja-alaista maiseman- ja luonnonhoidon yleissuunnitelmaa kolmessa maakunnassa sekä useita kohdekohtaisia hoitosuunnitelmia.

Härkää sarvista -hanke käynnistyi kesällä 2009 ja jatkuu 30.9.2012 saakka. Hanke toimii Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pirkanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla ja se toteutetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahaston varoin.

Kuva

Maisema Vuohtojärvelle.jpg
(kuvat median käyttöön vapaasti julkaistavissa, kuva: Kaisa Mustola)

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kaisa Raatikainen, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 040 584 5295, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ylitarkastaja Liisa Horppila-Jämsä, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 040 555 8925, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi