Kirkon tiedotuskeskus

Piispainkokous keskusteli kirkon ykseyden vahvistamisesta

Lehdistötiedote   •   Joulu 05, 2011 20:26 EET

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous kokoontui Helsingissä 5. joulukuuta 2011. Kokous keskusteli kirkolliskokouksen marraskuussa sille esittämästä aloitteesta kirkollisen ykseyden vahvistamiseksi. Aloitteessa korostettiin yhdistäviä tekijöitä ja keskinäistä kunnioitusta kirkossa esiintyvien eri näkemysten välillä.

Arkkipiispa Kari Mäkinen pitää peruslähtökohtana sitä, että keskustelua käydään laajasti koko kirkossa, eikä vain tiettyjen liikkeitten tai ryhmittymien osalta. Eri tavoin uskoa tulkitsevien kohtaamista tarvitaan sekä paikallisseurakuntien että kokonaiskirkon tasolla.

Piispainkokous jatkaa työskentelyä seuraavassa istunnossaan helmikuussa 2012.

Ekumeenisen yhteistyön käytäntöjä luterilaisten ja katolisten välillä pohdittiin

Piispainkokous arvioi Ruotsin ja Suomen luterilaisten kirkkojen ja katolisten hiippakuntien laatimaa Vanhurskauttaminen kirkon elämässä -asiakirjaa. Ekumeeninen asiakirja kokoaa seitsemän vuotta jatkuneen dialogityön ja pyrkii edistämään myös käytännön ekumeenisia yhteyksiä luterilaisten ja katolisten välillä. Kirkon ulkoasiainosasto pyysi piispainkokousta arviomaan asiakirjaa.

Piispainkokous piti tärkeänä ekumeenisen yhteistyön vahvistamista kirkkojen päivittäisessä toiminnassa. Kokous suositteli esimerkiksi ekumeenisten seminaarien järjestämistä ja ehtoollisyhteyden valmistelemista.

Yhdistäviä tekijöitä roomalaiskatolisen kirkon ja luterilaisten kirkkojen välillä ovat myös historiallinen piispuus, opin jatkuvuus ja hiippakuntajärjestelmä. Luterilaisten ja katolisten yhteistyön taustalla on roomalaiskatolisen kirkon ja Luterilaisen maailmanliiton vuonna 1999 hyväksymä ekumeeninen sopimus Yhteinen julistus vanhurskauttamisesta.

Piispainkokous jatkaa työskentelyä.

Uusia virkanimikkeitä kirkon varhaiskasvatukseen

Piispainkokous hyväksyi kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran kelpoisuusvaatimukset.

Varhaiskasvatuksen ohjaajan koulutus alkaa Diakonia-ammattikorkeakoulussa vuoden 2012 alussa.

Piispainkokous jatkoi lisäksi keskustelua kanttorin virkaan oikeuttavan tutkinnon sisällöstä.

Piispainkokous keskusteli myös Suomen metodistikirkon ja Finlands svenska metodistkyrkanin vihittyjen pappien oikeudesta toimia Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Asian käsittely jatkuu.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen metodistikirkko ja Finlands svenska metodistkyrkan ovat jo aiemmin hyväksyneet ekumeenisen sopimuksen, jonka nojalla ne tunnustavat toistensa sakramentit ja pappeuden. Sopimusosapuolilla on myös saarnatuoli- ja ehtoollisyhteys sekä yhteinen näkemys keskeisistä opinkohdista. Kirkolliskokous on hyväksynyt sopimuksen vuonna 2010.

Piispainkokouksen istuntoja on nykyisin neljä kertaa vuodessa, kun aiemmin kokoontumisia oli kaksi.

Lisätietoja:
Piispainkokouksen pääsihteeri Jari Jolkkonen, p. 050 380 3270
Piispainkokouksen teologinen sihteeri Jyri Komulainen, p. 040 142 5189

Tiedotuspäällikkö Iiris Kivimäki, p. 050 558 5453
Tiedottaja Marko Kailasmaa, p. 050 406 5423
Informatör Åsa Holmvik, p. 040 581 1815