Pilgrim Oy

Pilgrim ja Crnet Oy yhteistyöhön

Lehdistötiedote   •   Marras 18, 2011 10:05 EET

Vastuullisuus ei ole trendi


Viestintätoimisto Edelmanin Suomen affiliaattitoimisto Pilgrim Oy (www.pilgrim.fi) on solminut yhteistyöstä eettiseen liiketoimintaan keskittyvän asiantuntijayritys Crnet Oy:n (www.crnet.fi) kanssa. Yhteistyön tavoitteena on löytää keinoja vastuullisen liiketoiminnan ja viestinnän todeksitekemiseen. Pilgrim ja Crnet Oy uskovat, että vastuullisuus ei ole lyhytkestoinen liike-elämän trendi, vaan kestävän kehityksen mahdollistaja myös tulevaisuudessa.

Vastuullinen viestintä on Pilgrimin tärkeä erikoistumisalue, joka liittyy myös Edelmanin strategian keskeisiin alueisiin. Edelman toteuttaa vuosittain yhteiskunnan vaikuttajien luotettavuutta mittaavan kansainvälisen Edelman Trust Barometer -tutkimuksen, jonka tulokset julkaistaan myös Suomessa.

Pilgrim on toteuttanut asiakas- ja toimittajakyselyitä vastuullisesta ja vastuullisuuden viestinnästä ja luonut keinoja vastuulliseen viestintään asiakastyössä.

Vastuullisuus puhuttaa LinkedIn:issä

Vuonna 2009 Pilgrim perusti LinkedIn:iin Vastuulliset viestijät -ryhmän, jossa tällä hetkellä on jo 250 jäsentä ja aktiivista keskustelijaa.

Vastuulliset viestijät on suomalaisille viestinnän ammattilaisille suunnattu vapaa keskusteluryhmä. Vastuulliset viestijät -ryhmän tavoite on yhtenäistää käsityksiä laadukkaasta viestinnästä sekä luoda sille käytännön standardeja. Vastuulliset viestijät -ryhmä haluaa tukea Suomen pyrkimyksiä olla korkeatasoisen viestinnän edelläkävijämaa. Edelläkävijyyden keskeisenä tunnusmerkkinä voidaan pitää vastuullista asennetta viestintään; avoimuutta, luotettavuutta ja vuorovaikutteisuutta.

– Vastuullisuus ja vastuullinen viestintä kiinnostavat yhä enemmän, ja näihin aiheisiin tarvitsimme Crnet Oy:n kaltaisen osaavan kumppanin, sanoo Pilgrim Oy:n strategiajohtaja Nina Alivirta.

Pilgrim selvitti toimittajien näkemyksiä viestinnän vastuullisuudesta

Pilgrim selvitti toimittajien näkemyksiä viestinnän vastuullisuudesta huhtikuussa 2011. 70 prosenttia kyselyyn vastanneista toimittajista piti suomalaisten yritysten viestintää joko melko vastuullisena tai erittäin vastuullisena. Vastaajien mukaan vastuullinen viestintä on faktapohjaista, totuudenmukaista ja selkeää. Yrityksiltä toimittajat odottavat avoimuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Vastuuttomana pidettiin asioista vaikenemista sekä markkinoinnin ja viestinnän sekoittamista keskenään. 

Kysyttäessä mikä tekisi Suomessa toimivien yritysten viestinnästä vastuullisempaa vastaajat toivoivat viestinnältä ennen kaikkea lisää avoimuutta ja  yrityksiltä ”rohkeutta kertoa enemmän”.

Saatujen vastausten perusteella viestinnän vastuullisuus ei yksin riitä, vaan toimittajat odottavat yrityksen toiminnalta vastuullisuutta kautta linjan.  Vastaajien mukaan viestinnästä tekisi vastuullisempaa ”yritysten toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen ja vastuullisuuden kehittämisen liittäminen yritysten strategiaan keskeiseksi osaksi”.

”Taustalla pitää olla oikeasti vastuullista toimintaa. Ulkoapäin, sekä kuluttajilta että medialta ja sijoittajilta, pitää tulla enemmän painetta. Itsekseen harvat yritykset parantavat.”

Vastuuttomana viestintänä pidettiin asioiden kertomatta jättämistä tai niiden kertomista liian kapeasta näkökulmasta.

Lisätietoja:

Nina Alivirta

Strategiajohtaja, osakas

Pilgrim, Edelman Finland Affiliate Office

Darwin-ryhmä

Tel. +358 40 589 7752

E-mail: nina.alivirta@pilgrim.fi


Liity Vastuulliset viestijät –ryhmään LinkedIn:issä tai Facebookissa ja osallistu keskusteluun!