Valtioneuvosto

Pintavesien laadun mittareita tiukennetaan asetusmuutoksilla

Lehdistötiedote   •   Loka 07, 2010 21:31 EEST

Suomen pintavesien laadun seurantaa parannetaan ja vesien kemiallisen tilan mittareita tiukennetaan EU:n edellyttämälle tasolle. Ympäristönlaatudirektiivin vaatimusten täyttämiseksi valtioneuvosto antaa kaksi asetusmuutosta. Muutoksilla täydennetään vaarallisten aineiden luetteloa ja asetetaan ympäristönlaatunormit, joilla määritetään pintavesien hyvä kemiallinen tila.

Ympäristönlaatunormeilla pyritään laskemaan vaarallisten ja haitallisten aineiden pitoisuudet vesistöissä sellaiselle tasolle, että haittavaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset. Ympäristölupien tarkistamisen yhteydessä päästöraja-arvot tullaan mitoittamaan nyt vahvistettavien ympäristönlaatunormien mukaisiksi. Tavoitteena on ehkäistä pintavesien pilaantumista vähentämällä tai kokonaan lopettamalla vaarallisten ja haitallisten aineiden päästöt.

Asetusmuutokset tulevat voimaan 1.11.2010.

Muutoksia pintavesien kemiallisen tilan arviointiin

 

Vesistön tilan arvioinnissa käytettävät ympäristönlaatunormit annetaan 41 aineelle tai aineryhmälle. Useimpien aineiden osalta laatunormit on asetettu vain vedelle. Merkittävin eliöstölle asetettu normi on kalan elohopeapitoisuuden ympäristönlaatunormi, joka määrittää pintavesien kemiallisen tilan.

Kalojen elohopeapitoisuuden laatunormi (0,20-0,25 mg/ kg tuorepainoa ahventa) on tiukka. Siinä on otettu huomioon myös ahvenen arvioitu luontainen elohopeapitoisuus. Uusi normi muuttaa pinta- ja rannikkovesien kemiallisen tilan luokittelua useimmissa EU-maissa. Suomessa arvioidaan pintavesien kemiallisen tilan jäävän uuden laatunormin mukaan alle hyvän tason noin puolessa vesialueita, vaikka ympäristövaikutukset eivät ole lisääntyneet.

Elohopeapitoisuuksia pintavesissä ja eliöissä suurentaa etenkin Euroopasta, mutta myös kauempaa tuleva ilmaperäinen kaukokulkeuma. Vain 5-10% Suomen elohopealaskeumasta on peräisin kotimaisista päästölähteistä.

Uusi ympäristönlaatunormi ei vaikuta kalojen syöntisuosituksiin

 

Kalan syöntisuositukset eivät muutu. Nyt asetettava normi kalan elohopeapitoisuudelle on luokittelutekijä vesien tilalle, eikä se määritä kalan syöntikelpoisuutta. Poikkeukset kalan syöntisuosituksiin antaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

"Kalaa kehotetaan yleisesti syömään pari kertaa viikossa. Eviran antamat poikkeukset kalan yleisiin syöntisuosituksiin perustuvat WHO:n asettamaan siedettävään metyylielohopean saantimäärään. Syöntisuosituksissa on otettu huomioon myös Suomesta pyydettyjen kalojen keskimääräiset elohopeapitoisuudet. Esimerkiksi haukea tulisi syödä vain 1-2 kertaa kuukaudessa ja raskaana oleville sitä ei suositella lainkaan", Eviran pääjohtaja Jaana Husu-Kallio toteaa.

Lisätietoja

 

Neuvotteleva virkamies Airi Karvonen, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 050 361 6394

Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 050 358 1359

Kalojen elohopeapitoisuuden arviointiin liittyvät kysymykset

Johtava tutkija Matti Verta, Suomen ympäristökeskus,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh. 040 740 2613

Kalojen syöntisuosituksiin liittyvät kysymykset

Tutkimusprofessori Anja Hallikainen, Evira,
etunimi.sukunimi@evira.fi, puh. 050 386 8433

 

Lisää aiheesta:

Kalan syöntisuositukset (Eviran www-palvelu):
http://www.evira.fi/portal/51466