Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pirkanmaan HYVIS auttaa hyvinvointialojen yrityksiä pärjäämään kansainvälisessä kilpailussa

Lehdistötiedote   •   Loka 05, 2010 11:32 EEST

Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt 1,2 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahaston varoista pirkanmaalaisten hyvinvointialojen yritysten kehittämiseen. Projektin toteuttajia ovat Tredea Oy, Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy sekä Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä. Projektin arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1,7 miljoonaa euroa.

Alan yritystoiminta kasvaa voimakkaasti

Julkinen hyvinvointipalvelujen tuotanto ei pysty enää yksinään vastaamaan tarpeisiin. Kunnat hakevat yksityiseltä sektorilta ratkaisuja puuttuviin henkilöresursseihin, kustannustehokkaampaan tuotantoon ja uusien palveluinnovaatioiden synnyttämiseen. Julkinen hyvinvointipalvelujen markkina on avautumassa aiempaa laajemmin hyvinvointipalveluyritysten toiminnalle. Markkinoille on jo tullut useita kansainvälisiä isoja toimijoita, joiden kanssa tarjouskilpailuissa kilpailevat maakunnan omat ja usein pienet hyvinvointialojen yritykset.

– Pirkanmaalaiset yritykset ovat viestittäneet tarvitsevansa osaamista, jotta pärjäävät kovenevassa kilpailussa ja kyetäkseen kasvamaan. TESO ry:n (Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät ry) jäsenkyselyssä tärkeimmiksi koulutustarpeiksi alan yrittäjät nostivat johtamisen, taloushallinnon ja markkinointiosaamisen vahvistamisen. Olemme päätyneet HYVIS-projektin avulla kehittämään hyvinvointialojen yritysten henkilöstön ja johdon liiketoimintaosaamista, kykyä kehittää palveluja, kilpailutusosaamista, ennakointiosaamista sekä vahvistetaan teknologioiden hyödyntämistä sekä henkilökunnan osaamista ja työhyvinvointia, kertoo ESR-koordinaattori Leena Tuunanen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Hyvis-projektiin arvioidaan saatavan mukaan 150 yritystä. Projektin toimenpiteet tulevat koskemaan n. 700 henkilöä, jotka ovat yrittäjiä, yritysten henkilöstöä, operatiivista johtoa, kehityshenkilöstöä ja hallitusten jäseniä. Tavoitteena on aktiivisesti edistää yritysten välistä verkostoitumista sekä kunta- ja yksityissektorin yhteistyötä. Projektin tavoitteisiin kuuluu myös viiden uuden yrityksen ja viidenkymmenen työpaikan synnyttäminen.

Tarvelähtöistä toimintaa

– Hyvinvointialan yritykset tarvitsevat konkreettisia ja käytännönläheisiä pelivälineitä pärjätäkseen alan kovenevassa kilpailussa. Hankkeessa autamme yrityksiä kasvamaan ja menestymään alalla, joka tuo elinkeinoelämän rakennemurroksessa uusia työpaikkoja ja veroeuroja maakuntaan. Työ tulee olemaan innostavaa ja meillä on kasassa hyvä tiimi, joka pystyy pääsemään projektin haastaviin tavoitteisiin” kertoo Hyvis-projektin projektipäällikkö Marco Roth Tredeasta.

Projektipäällikkö Tuija Rantala Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymästä puolestaan toteaa, että alueen yrittäjien vahvuutena on paikallistuntemus, mikä mahdollistaa alueen ja sen asukkaiden tarpeisiin reagoimisen. Hankkeessa keskitymme yrittäjien keskinäisen verkostoitumisen sekä yritysten ja julkisen sektorin välisen verkostoitumisen edistämiseen. Lisäksi panostamme yritysten koko henkilöstön ammatillisen osaamisen lisäämiseen. Näin luomme mahdollisuuksia yritysten toiminnan kehittämiselle ja kasvulle, mm. parantamalla edellytyksiä osallistua tarjouskilpailuihin.

Lounais-Pirkanmaalla hanketta toteuttaa Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy. HYVIS -hankkeen avulla tarjoamme tukea ja apua hyvinvointiyritysten kasvuun, toiminnan kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Projektissa edistetään myös yritysten verkottumista ja yhteistä tekemistä, joka tukee yritysten menestymistä ja kasvua. Hanke tukee hyvin Sastamalan seudun elinkeino- ja työllissyysstrategian totuttamista. Strategiassa toiseksi kärkialueeksi on nostettu sosiaali- ja terveysala, jossa tulevaisuudessa on tarvetta monimuotoisille hyvinvointipalveluiden tuottamiselle, kertoo toimitusjohtaja Mikko Nieminen Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:stä.

Lisätietoja antavat:

ESR-koordinaattori Leena Tuunanen, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 040 725 1511
Projektipäällikkö Marco Roth, Tredea Oy, puh. 040 800 7865
Toimitusjohtaja Mikko Nieminen, Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy, puh. 040 589 0606
Projektipäällikkö Tuija Rantala, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, puh. 044 589 1644