Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pirkanmaan leväseuranta päättyi

Lehdistötiedote   •   Syys 30, 2010 13:52 EEST

Syksyn merkit näkyivät selvästi viimeisellä valtakunnallisella levätarkkailuviikolla, sillä levää havaittiin vähäisessä määrin vain muutamalla tarkkailukohteella.

Vuoden 2010 kesän aikana sinilevähavaintoja tehtiin Pirkanmaalla olosuhteisiin nähden vähän. Vaikka vesien pintalämpötilat ylittivät pitkäaikaiset keskiarvot, sateettomat jaksot pitivät ravinnetasot levien kasvun kannalta pieninä. Erittäin runsaasti levää havaittiin valtakunnallisen seurannan havaintopaikoilta vain kahdesti, ja nekin vasta syyskuun alussa. Toisaalta vain kolmannes havaintopaikoista säilyi levättöminä koko kesän ajan.

Kansalaiset lähettivät sinilevänäytteitä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen  jonkin verran vähemmän kuin edellisinä kesinä silloiseen Pirkanmaan ympäristökeskukseen. Seurannan ulkopuolelta runsaammin leväilmoituksia tuli muun muassa eri puolilta Pyhäjärveä, Mallasvettä ja Kulovettä. Kukintaa muodostaneet sinilevälajit olivat tavanomaisia, potentiaalisesti toksiineja tuottavia lajeja ja kuuluivat useimmiten sukuihin Anabaena, Microcystis ja Worochinia.

Valtakunnalliseen leväseurantaan on kuulunut havaintopaikkoja eri puolella Suomea. Seurantapaikat on valittu edustamaan rehevyydeltään, kooltaan ja vedenlaadultaan eri tyyppisiä järviä. Seurannassa oli mukana vain osa Suomen järvistä, ja havainnot kertoivat järven osan levätilanteen tiettynä aikana. Levämäärät voivat vaihdella eri järvissä ja järven osissakin riippuen paikallisista oloista ja tuulen suunnasta. Seurannan tarkoituksena oli antaa yleiskuva levätilanteesta eri tyyppisissä järvissä.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kiittää kuntien henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä ja tietojen keruusta havaintoverkon kohteilta. Vuonna 1998 aloitettu valtakunnallinen leväseuranta on osoittautunut hyväksi kanavaksi tiedottaa kansalaisia huolestuttavasta ilmiöstä vesistöissä.


Kuva Tiina Schultz

Lisätiedot:

  • Ylitarkastaja Matti Saura, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 050 563 3710

Tiedotus

  • Tiedottaja Mari Peltonen, Pirkanmaan ELY-keskus,
    p. 040 714 6298