Valtion Ympäristöhallinto

Pirkanmaan luonnon helmiä ovat hakamaat, kynäjalavalehdot ja metsälammet

Lehdistötiedote   •   Kesä 20, 2011 12:28 EEST

Metsälampi
Kuva: Seppo Tuominen.

Kaikkiin Suomen ja Ahvenanmaan kuntiin sekä maakuntiin lähetettiin huhtikuun alussa kirje, jonka tavoitteena on innostaa päättäjiä omaehtoiseen lähiluonnon vaalimiseen. Kirjeen mukana lähetettiin tietolehtisiä, jotka kertovat kunnan tai sen lähialueen uhanalaisista tai erityisen arvokkaista luontotyypeistä.

Pirkanmaalle valitut luontotyypit ovat hakamaat, kynäjalavalehdot ja metsälammet. Hakamaat liittyvät Pirkanmaan pitkän asutushistorian muokkaamaan maaseudun kulttuurimaisemaan. Tällaiset vanhaan maatalouskulttuuriin kuuluvat perinneympäristöt ovat nykyisin jo harvinaisia, mutta Pirkanmaalla niitä on vielä säilynyt. Kynäjalavalehdot puolestaan ovat Pirkanmaan todellinen erikoisuus. Kynäjalava on harvinaisin puulajimme, joka puuttuu suurimmasta osasta Suomea ja keskittyy Kokemäenjoen vesistöalueen rannoille. Metsälammet taas muistuttavat, että tavallisetkin luontotyypit ovat vaalimisen arvoisia ja niiden turvaamiseen kannattaa kiinnittää huomiota.

Luonnolla on keskeinen sija kuntalaisten arjen hyvinvoinnissa

Luonto on elinehtomme ja kaiken toimintamme perusta. Se tarjoaa ympäristön, jossa voi liikkua, virkistäytyä ja tehdä havaintoja. Maisemia ihaillessa mieli virkistyy ja keho palautuu arjen kiireistä. Luonto tarjoaa meille myös aineellisia palveluita. Se tuottaa puhdasta ilmaa ja vettä, ruokaa, puuta ja luonnonkuituja. Metsät ja suot puolestaan pidättävät vettä ja ravinteita ja vähentävät siten tulvia ja vesistöjen rehevöitymistä.

Luonnon monimuotoisuuden häviäminen on tällä hetkellä yhtä vakava uhka kuin ilmastonmuutos. Puhdas ja rikkumaton luonto ei ole enää itsestäänselvyys joka puolella Suomea. Arvoisat kuntapäättäjät -kirje lähetettiin kuntapäättäjille, sillä kunnilla on vastuu alueensa luonnon suojelusta ja niissä on paras paikallinen asiantuntemus oman alueen luonnon erityispiirteistä.

Kunnilla on mahdollisuus yhdistää maankäytön suunnittelu ja luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö arkipäivän päätöksenteossa. Kunnilla on myös vastuu kuntalaistensa hyvinvoinnista, jota ne voivat edesauttaa ylläpitämällä virkistäytymismahdollisuuksista lähiluonnossa, muun muassa huolehtimalla virkistysaluepalveluista, polku- ja latuverkostoista ja yleisistä rannoista.

Lisätietoja

Kuntien luontotyypit: vanhempi tutkija Aira Kokko, Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 148 679, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kuntakirjekampanja: vanhempi suunnittelija Marja Pylvänäinen, Suomen ympäristökeskus, puh. 0400 148 688, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi