Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pirkanmaan teollisuusyritykset luottavat tulevaisuuteen

Lehdistötiedote   •   Syys 28, 2010 15:15 EEST

Tampereen kauppakamari tiedusteli pirkanmaalaisten teknologiateollisuusalojen yritysten näkymiä elo-syyskuun vaihteessa 2010. Kyselyyn vastanneet teknologiayritysten johtajat näkevät ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden avainasiana teollisuuden tulevaisuuden turvaamisessa. Kolmasosa vastanneista arvioi yrityksensä henkilöstön määrän kasvavan, yli puolet pitänee sen ennallaan ja joka kymmenes odottaa työntekijöiden määrän vähentyvän.

Tampereen seudun Yritysharava-tulokset tukevat kyselyn tuloksia, sillä Yritysharavan mukaan lähes kolmasosa yrityksistä ilmoitti kasvavansa, kaksi kolmannesta arvioi tilanteensa pysyvän ennallaan ja vain noin joka kymmenes kertoi supistavansa toimintaa. ELY-keskuksen koordinoimassa ja 1.1.–31.5.2010 tehdyssä Yritysharavassa on mukana 12 931 yritystä. Tilauskannan osalta Yritysharava-kyselyyn vastasi lähes 2 500 yritystä, joista runsaat 700 edusti teollisuutta. Vastanneista noin 40 prosenttia piti tilauskantaansa vielä alhaisena ja 46 prosenttia ilmoitti sen normaaliksi. Korkeana tilauskantaansa piti 9 prosenttia vastanneista.

Tampereen kauppakamarin nykyisyyttä ja tulevaa selvittäneeseen teknologiateollisuuskyselyyn vastanneista 51 prosenttia näkee yrityksensä tilauskannan kasvavan, 33 prosenttia ennakoi sen pysyvän samanlaisena ja 12 prosenttia odottaa tilauskannan pienentyvän vuoden 2011 alkupuolella verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen. Yli 80 prosenttia näkee yrityksensä toiminnan jatkuvan Pirkanmaalla viiden vuoden kuluttua, kun taas alle 10 prosenttia pitää todennäköisenä yrityksen tai sen Pirkanmaan toimipaikan siirtyneen tuolloin joko muualle Suomeen tai ulkomaille. Kyselyyn vastasi 40 prosenttia vastaanottajista eli yhteensä 51 yritysjohtajaa Pirkanmaalla 26.– 31.8.2010. Vastausten mukaan teknologiayritykset arvostavat Pirkanmaata ja sitä pidetään hyvänä toimintaympäristönä teollisuuden kannalta. Alueen keskeinen sijainti valtakunnallisesti, vahvat perinteet, osaamisympäristö ja hyvät oppilaitokset kaikilla tasoilla pitävät yllä kilpailukykyä. Alueella toimivat teknologiayritykset muodostavat verkoston, joka tukee kaikkien sen jäsenten toimintaedellytyksiä.

Lisää kilpailukykyä

Teknologiateollisuusyritysten suurimmat haasteet Pirkanmaalla liittyvät kannattavuuden parantamiseen sekä globalisaation mukanaan tuomiin kysymyksiin. Suomen korkea kustannustaso ja heikko kilpailukyky huolestuttavat pirkanmaalaisia teknologiayritysten vetäjiä. Työn tuottavuutta on saatava nostettua selvästi, sillä haasteena on tuotannon siirtyminen halpamaihin ja kasvun alueille. Metalliteollisuus tulee supistumaan huomattavasti kustannusrakenteen kalleuden ja kotimaan kysynnän pienenemisen takia, kyselyyn vastanneet kertovat. Teollisuus säilyy Pirkanmaalla kehittämällä liiketoimintakonsepteja, jotka auttavat kustannustason aiheuttamassa paineessa ja kilpailussa.

Pirkanmaan talouskatsaus

Talouskatsauksen toimialakohtaiset liikevaihto- ja palkkasummatiedot perustuvat Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun toimittamiin tilastotietoihin. Tiedot vuodelta 2009 ja 2010 ensimmäiseltä neljännekseltä ovat ennakkotietoja, jotka tarkentuvat vuoden 2010 tilastotietojen toimituksen yhteydessä. Pirkanmaalla toteutettu Yritysharava-kysely on osa valtakunnallista EU-rahoitteista työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoimaa KOTTI-hanketta. Vuoden 2011 loppuun mennessä tehdään yli 200 000 haastattelua. Pirkanmaalla runsaat 18 000 yritystä osallistui haastatteluihin ja Pirkanmaan talouskatsaus 2010:een ehti mukaan noin 13 000 yrityksen vastaukset. Pirkanmaan talouskatsausta julkaisevat Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY, Tampereen kauppakamari ja Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy.

Lisätietoja:

www.pirkanmaantalous.fi