Liikennevirasto

Pisara-rataa esitellään Laiturilla 2. joulukuuta

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2010 11:32 EET

Pisara-rata on Helsingin kantakaupungin alittava rautatie, jossa junat kulkevat kalliotunnelissa Pasilasta Töölön kautta keskustaan ja edelleen Hakaniemen kautta Pasilaan.

Hankkeen yleissuunnitelman luonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 2.12.2010 klo 18 alkaen info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2 (vanha linja-autoasema). Suunnitelmiin voi tutustua jo klo 17.30 alkaen. Tilaisuudessa ovat paikalla Liikenneviraston, Helsingin kaupungin ja suunnittelukonsultin edustajat.

Suunnitelmaluonnoksia voi kommentoida myös verkossa. Linkki suunnitelmiin on osoitteessa www.liikennevirasto.fi/pisara.

Yleissuunnitelma ja YVA valmistuvat vuoden 2011 alkupuolella

Pisara-radan yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) käynnistyivät vuoden 2010 alussa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistui huhtikuussa ja yhteysviranomainen Uudenmaan ELY-keskus antoi siitä lausuntonsa heinäkuussa 2010.

Yleissuunnitelma ja YVA-selostus valmistuvat vuoden 2011 alkupuolella, minkä jälkeen niistä pyydetään lausuntoja. YVA-selostuksen valmistuttua kaikki halukkaat voivat esittää siitä mielipiteensä yhteysviranomaiselle.

Ratalinjat ja asemat löytäneet paikkansa

Yleissuunnitelmien luonnoksissa on esitetty radan ja asemien sijainnit sekä kulkuyhteydet maan pinnalta tunneliasemien laitureille.

Yleissuunnittelu ja YVA tuottavat tietoa hankkeen vaihtoehdoista, ympäristövaikutuksista ja kustannuksista. Ratahankkeen toteuttamisesta ei ole tehty päätöksiä. Jos hanke päätetään toteuttaa heti yleissuunnittelun ja YVAn valmistumisen jälkeen ja sille löytyy rahoitus, rata voi olla käytössä noin kymmenen vuoden kuluttua.

Pisara-radalle siirtyy Espoon, Keravan ja Kehäradan kaupunkirataliikenne. Pisara lisää merkittävästi junaliikenteen kapasiteettia ja toimintavarmuutta.

Radasta suunniteltu kolme vaihtoehtoa

Yleissuunnittelussa ja YVAssa on kolme hankevaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 1 tunneleiden suuaukot ovat Eläintarhan kentän ja Linnanmäen kohdalla, ja uudet maanalaiset asemat tulevat Töölöön, keskustaan ja Hakaniemeen.

Vaihtoehdoissa 2 ja 3 tunneleiden suuaukot ovat Eläintarhan kentän kohdalla ja Hakamäentien pohjoispuolella. Vaihtoehdossa 2 uudet maanalaiset asemat tulevat Töölöön, keskustaan, Hakaniemeen ja Pasilaan. Vaihtoehdossa 3 on lisäksi asema Alppilassa.

Lisätietoja:
Liikennevirasto, ylitarkastaja Jussi Lindberg
p. 020 637 3820
etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

www.liikennevirasto.fi/pisara

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi