Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Pitkäaikaikaistyöttömien työllistämisessä verkostoyhteistyö ja yksilöllinen apu välttämättömiä

Lehdistötiedote   •   Marras 30, 2011 09:51 EET

Vaikka jokaisella työikäisellä on oikeus osallistua työelämään, oikeus ei aina toteudu. Tämän vuoksi työllisyyspalveluiden, kuntien sosiaalipalveluiden ja terveydenhoidon yhteistyötä pitää edelleen tehostaa, jotta pitkäaikaistyöttömien mahdollisuudet päästä työhön paranevat. Tästä kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaman ASKEL-hankkeen loppuraportti, jossa on kerätty yhteen hankkeen aikana kertyneitä kokemuksia ja havaintoja.

Pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä tarvitaan (verkosto)yhteistyötä ja henkilökohtaista apua. Raportin mukaan viranomaisten moniammatillisen yhteistyön tehostamisen lisäksi olisi tärkeää paneutua myös asiakkaan tilanteeseen huolellisesti ja suoda tälle mahdollisuus osallistua työllistymisensä kehittämiseen. Työelämästä syrjäytyneelle nykyinen palveluita tarjoava järjestelmä on monimutkainen. Sen sijaan jos asiakasta ohjattaisiin kokonaisvaltaisesti yhdeltä taholta, se helpottaisi asiakkaan yksilöllisen tilanteen arvioimista jo palveluita suunniteltaessa. Työhönvalmennus on VATES-säätiön hankkeessa tekemän tutkimuksen mukaan tehokas keino työllistää vammainen tai pitkäaikaissairas henkilö avoimille työmarkkinoille.

Asiakkaiden kokemusten, mielipiteiden ja tarpeiden selvittäminen parantaisi myös palveluiden laatua. Esimerkiksi asiakasraadit lisäävät asiakkaiden osallisuutta palveluiden kehittämisessä asiakaskyselyiden ja haastatteluiden ohella. Helsingin kaupungin järjestämässä asiakasraadissa esiin nousi valtakunnallisen työttömien asiamiehen toimen perustaminen valvomaan työttömien oikeuksia.

Vuonna 2008 käynnistyneen ASKEL – Askelia kohti työelämää -hankkeen toteuttajina ovat THL:n lisäksi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, VATES-säätiö ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää asiakkaan kannalta paremmin toimivia, oikea-aikaisia ja yhteensovitettuja kuntouttavia sosiaali- ja työllisyyspalveluita. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit.

Toimittajat ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan ”Sosiaalisen työllistämisen uudet näkökulmat” –keskustelufoorumiin keskiviikkona 30.11.2011. Seminaari on myös kesällä alkaneen KOPPI – Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hankkeen aloitus, jossa selkeytetään ja kehitetään kuntouttavan työtoiminnan sisältöä ja siihen kuuluvia elementtejä siten, että ne vastaavat paremmin asiakkaiden kuntoutustarpeisiin.

Lähde:

Jarno Karjalainen (toim.). Askelia kohti työelämää. ASKEL-hankkeen kokemukset ja toimenpide-ehdotukset. ASKEL-hanke ja THL. Tampere 2011. Verkkojulkaisu julkinen 30.11.2011 klo 9.

Lisätietoja:

Jarno Karjalainen
projektipäällikkö
THL
puh. 020 610 7181
etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Seminaariohjelma 
ASKEL-hankkeen sivut

Pia Okamo
tiedottaja
THL
puh. 020 610 7059, 040 707 4068
etunimi.sukunimi(at)thl.fi