Valtioneuvosto

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma etenee vauhdilla: Koti pitkäaikaisasunnottomalle tuo säästöä yhteiskunnalle

Lehdistötiedote   •   Loka 15, 2010 11:43 EEST

Ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tiedottavat

Kolmessa vuodessa saadut kokemukset osoittavat, että pitkäaikaisasunnottomuutta voidaan vähentää reilusti ja saada yhteiskunnalle mitattavissa olevia säästöjä. "Ohjelmassa on kehitetty uusia käytäntöjä, joilla voidaan parantaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten elämää", asuntoministeri Jan Vapaavuori totesi Valtakunnallisessa asunnottomuusseminaarissa Lahdessa.

Vuonna 2008 hallitus asetti tavoitteeksi pitkäaikaisasunnottomuuden puolittami­sen vuoden 2011 loppuun mennessä. Ohjelman lähtökohtana on ollut asunto ensin -periaatteen johdonmukainen soveltaminen. Periaate on toiminut odotetulla tavalla: asumisen järjestyminen ja elämän puitteiden kohentuminen herättää myös motivaation kuntoutumiseen. Vuoden 2011 loppuun mennessä on uusia asuntoja ja tukiasuntoja saatu käyttöön 1600.

Ohjelman tulokset näkyvät jo nyt asunnottomien palvelujärjestelmän toiminnassa. Uusien asumisyksiköiden myötä asunnottoman henkilön käytössä olevat vaihtoehdot ovat lisääntyneet ja kalliita laitossijoituksia on voitu vähentää.

Jan Vapaavuori on tyytyväinen, että pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen löytyi poliittinen yhteisymmärrys:

"Kaupunkien kanssa solmitut aiesopimukset ovat keskeisessä roolissa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentä­misohjelman toteutuksessa. Niissä on määritelty kiireellisimmässä tuen tarpeessa olevat asunnottomat, sovittu konkreettisista hankkeista, ohjattu niille tarvittava valtion ja kunnan rahoitus, käynnistetty tonttien ja kiinteistöjen luovutus, turvattu rakentamisen resurssit, palkattu tukihenkilöstö ja viimein sovit­tu miten ja millä mittareilla arvioidaan ohjelman tuloksia. Myös yhteistyö ympäristö- ja sosiaali- ja terveysministeriön välillä on ollut tuloksellista.", Vapaavuori toteaa.

Investoiminen asunnottomuuden vähentämiseen tuottaa suoraan mitattavissa olevaa taloudellista säästöä. Tampereen teknillisen yliopisto tekemä selvitys Härmälän tehostetun tukiasumisen yksiköstä kertoo, että tehostettu tukiasuminen toi vuositasolla yhtä asukasta kohti säästö keskimäärin noin 14 000 euroa, kun vertailtiin aiemmin asunnottomina olleiden 15 asiakkaan palvelujen käyttöä ennen ja jälkeen tukiasumisen. Näissä kustannuslaskelmissa ei ole huomioitu muita yksilötasolla tapahtuvia positiivisia muutoksia kuten mahdollista kuntoutumista takaisin työelämään ja sitä kautta lisääntyviä verotuloja.

Lisätietoja:

Peter Fredriksson, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö,
puh. 050 369 8437, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Helena Berg, viestintäpäällikkö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, puh. 050 347 4429

 

Lisää aiheesta:

Asuntoministeri Jan Vapaavuori: Kansallinen asunnottomuusseminaari:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=368057&lan=fi&clan=fi