Valtioneuvosto

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu pysähtyi lokakuussa

Lehdistötiedote   •   Marras 22, 2011 11:05 EET

Lokakuussa pitkäaikaistyöttömien eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä väheni 300:lla edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuun lopussa 55 900 henkilöä.  Pitkäaikaistyöttömistä yhdenjaksoisesti yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli 24 900 eli 7 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät 22.11.2011 julkaistusta työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon perustuvasta Työllisyyskatsauksesta.

Kaikkien työttömien työnhakijoiden määrä laski lokakuussa 14 300:lla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työ- ja elinkeinotoimistoissa (TE-toimistoissa) oli lokakuun lopussa yhteensä 226 300 työtöntä työnhakijaa. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 26 900 eli 2 100 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Ahvenanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 2 % edellisestä vuodesta. Työttömyys väheni eniten Hämeessä (?11 %), Pirkanmaalla (?10 %), Pohjanmaalla (?7 %) ja Uudellamaalla (?6 %). Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys väheni kaikissa ammattiryhmissä; eniten teollisessa työssä, korkeimmin koulutettujen ammattiryhmässä sekä hallinto- ja toimistotyössä.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin lokakuun aikana 38 200, mikä on 2 900 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli lokakuussa avoinna 65 600 työpaikkaa, mikä on 6 300 enemmän kuin vuosi sitten. Kuukauden lopussa edelleen avoinna olevat työpaikat (27 300) olivat lisääntyneet kaikissa muissa ammattiryhmissä paitsi terveydenhuolto- ja sosiaalialan työssä sekä maa- ja metsätaloustyössä. Avoimet työpaikat lisääntyivät eniten kaupallisessa työssä, teollisessa työssä sekä kuljetus- ja liikennetyössä.

Työ- ja elinkeinohallinnon työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettuna oli lokakuun lopussa 116 700 henkilöä, mikä oli 2 900 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Toimenpiteillä sijoitettujen aktivointiaste oli lokakuun lopussa 34,0 prosenttia, mikä oli 1,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Lomautettuina arviolta noin 17 000 henkilöä - ennakkoilmoitusten määrä kasvussa

Koko maassa oli voimassa olevien lomautusten piirissä lokakuun lopussa arviolta 17 000 henkilöä, mikä oli 10 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Syyskuuhun verrattuna lomautettujen kokonaismäärä lisääntyi 2 600:lla. Lomautusten lisääntyminen talven lähestyessä on jokavuotinen ilmiö.

Työ- ja elinkeinotoimistoihin henkilökohtaisesti ilmoittautuneita lomautettuja oli lokakuun lopussa yhteensä 10 300 eli 4 500 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Syyskuusta henkilökohtaisesti lomautettujen määrä lisääntyi 1 600:lla. Lisäksi lyhennetyllä työviikolla oli lokakuun lopussa 1 900 työnhakijaa, mikä on 1 100 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Ryhmälomautusten erillisseurannan mukaan koko maassa oli ryhmälomautettuna lokakuun lopussa 5 300 henkilöä eli 4 500 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Ryhmälomautettujen määrä lisääntyi syyskuusta 800:lla. Ryhmälomautuksia oli eniten Uudenmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella. Toimialoittain tarkasteltuna ryhmälomautuksia oli eniten koneiden ja laitteiden valmistuksen, metallituotteiden valmistuksen sekä saha- ja puutuotteiden valmistuksen toimialoilla. Ryhmälomautetuista oli kokoaikaisesti lomautettuja 3 000 ja lyhennetyllä työviikolla 1 800 henkilöä. Määräaikaisten ryhmälomautusten keskimääräinen kesto oli 60 päivää.

Voimassa olevien lomautusten lisäksi TE-toimistoilla oli lokakuun lopussa työnantajien tekemien ennakkoilmoitusten perusteella tiedot 8 500 henkilön mahdollisesti toteutuvista tulevista lomautuksista. Edellisen vuoden lokakuun lopusta määrä lisääntyi 4 000:lla. Syyskuusta tulevien lomautusten määrä lisääntyi 2 600:lla.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 7,0 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli lokakuussa 8 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 68,3 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden lokakuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 186 000, mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,0 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, puh. 010 604 8050

TEM:n Työllisyyskatsaus on luettavissa ministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus
Ryhmälomautusten erillisseurannan tiedot löytyvät osoitteesta http://www.tem.fi/ryhmalomautusseuranta
Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus: http://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html