Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pk-yritysten työhyvinvointi on nousemassa pk-yritysten strategiseksi kilpailukykytekijäksi

Lehdistötiedote   •   Marras 01, 2011 20:50 EET

Pirkanmaalla edelleen jylläävä rakennemuutos kuormittaa vahvasti pk-yritysten johtoa, päällikkötasoa ja henkilöstöä. Jatkuvien muutosten eteenpäin viemisen puristuksessa ovat erityisesti esimiesasemassa olevat henkilöt.  Yrityksissä varhainen eläköityminen ja sairauspoissaolojen lisääntymiset ovat selviä merkkejä työhyvinvoinnin laskusta.  Myös yritysten kyky viedä läpi isoja muutoksia on heikentynyt. Pirkanmaan ELY-keskuksen tuella käynnistynyt Työvirta-hanke tarttuu pirkanmaalaisten pk-yritysten johtamisen kehittämiseen ja sitä kautta työhyvinvointiasioiden sisällyttämiseen yritysten strategioihin. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 950 805 euroa, mistä summasta Pirkanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahaston varoista myöntämä rahoitusosuus on enintään 66 % eli 627 531 euroa.

Pk-yrityksissä on vielä paljon neitseellistä maaperää työhyvinvoinnin kasvulle

Työvirta – tuottavuutta ja hyvinvointia yritysverkostossa- hankkeessa hyödynnetään yritysten kanssa toimivien tahojen ja Tampere Business Campus ry:n ja Tampereen yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Synergoksen omia kokemuksia ja tutkimuslaitoksissa johtamisesta ja työhyvinvoinnista tehtyjä tutkimuksia. Konkreettisina toimina hankkeeseen osallistuville pk-yrityksille järjestetään verkostotapahtumia sekä yrityskohtaisesti räätälöityä koulutusta ja konsultointia. Tavoitteena on muodostaa eri seutukunnille pieniä yritysrenkaita, joissa kehitetään liiketoimintaa ja tuottavuutta. Samalla työstetään pk-yritysten henkilöstön työhyvinvointia tukevia käytännön toimintamalleja. Tavoitteena on saada mukaan 90 yritystä, joille kaikille laaditaan yrityskohtainen kehittämissuunnitelma. Hanke järjestää 20 verkostotilaisuutta, joissa tunnistetaan ja siirretään yrityksistä yrityksille 20 hyvää käytäntöä.

– Pk-yrityksissä on pitkään keskitytty teknologian kehittämiseen, mutta työelämän laadun kehittämiseen ei ole panostettu samassa määrin kuin mitä isoissa yrityksissä. Työvirta-hankkeen tavoitteena on osaltaan kehittää pirkanmaalaisista pk-yrityksistä innovatiivisia ja tuottavia yrityksiä, joissa panostetaan myös työelämän laatuun tuottavuutta lisäävänä tekijänä. Kokemukset ovat osoittaneet, että pk-yrityksiä pitää kehittää kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti. Yksittäisten ja irrallisten kehittämisponnistusten vaikutukset ovat jääneet vähäisiksi. Vaikuttavuutta saadaan, kun yrityksissä kehitetään samanaikaisesti strategista johtamista, ansaintalogiikkaa, prosesseja sekä ihmisten johtamista. Pirkanmaan ELY-keskus haluaa Työvirta-hankkeen myötä auttaa pieniä yrityksiä kehittämään johtamistaan ja työelämän laatua. Hankkeen avulla pyritään löytämään juuri pienille yrityksille sopivimmat toimintatavat ja levittämään tietoa ja hyviä kokemuksia. Yritykset saavat juuri omiin tarpeisiinsa räätälöityä valmennusta ja koulutusta.  Pk-yritykset ovat suuria työllistäjiä ja siksi niihin kannattaa ja pitää panostaa. – toteaa ESR-koordinaattori Leena Tuunanen.

Lisätietoja antavat:

  • ESR-koordinaattori Leena Tuunanen Pirkanmaan ELY-keskuksesta,
    puh. 040 725 1511
  • Toiminnanjohtaja Pirjo Järvinen, Tampere Business Campus TBC ry,
    puh. 044 357 4415
  • Professori Marja-Liisa Manka, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, puh. 050 562 0344