PKC GROUPIN OY

PKC GROUP OYJ:N OPTIO-OHJELMAAN 2006 PERUSTUVA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS

Lehdistötiedote   •   Marras 30, 2010 15:49 EET

PKC Group Oyj:n vuoden 2006 A optioilla on merkitty yhteensä 410 osaketta.
Merkintöjä vastaavat uudet osakkeet ja osakepääoman korotus, 139,40 euroa, on
rekisteröity kaupparekisteriin 30.11.2010. Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin
kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päälistalla yhdessä vanhojen osakkeiden
kanssa 1.12.2010 alkaen.

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on korotuksen jälkeen 5 982 727,36 euroa ja
jakaantuu 19 551 932 osakkeeseen. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan
oikeudet alkavat Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

Osakemerkinnät perustuvat PKC Group Oyj:n yhtiökokouksen 30.3.2006 päättämään
optio-ohjelmaan, jonka mukaisten, A, B ja C optioihin jakautuvien
optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 697 500 kappaletta. Osakkeen
merkintähinta vuoden 2006 optio-oikeuksilla on optioehdoissa määritelty PKC
Group Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
osinko-oikaisuineen (2006A, 2006B ja 2006C optioilla tällä hetkellä 10,09
euroa). Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on
optio-oikeuksilla 2006A 1.4.2009 - 30.4.2011, optio-oikeuksilla 2006B 1.4.2010 -
30.4.2012 ja optio-oikeuksilla 2006C 1.4.2011 - 30.4.2013.

Osakepääoma voi vuoden 2006 optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen
seurauksena nousta yhteensä enintään 697 500 uudella osakkeella ja 234 673,67
eurolla. Nyt rekisteröitävän merkinnän jälkeen optioilla tehtävien merkintöjen
seurauksena yhtiön osakepääoma voi nousta vielä enintään 697 090 osakkeella ja
234 534,27 eurolla.

Optio-oikeuksien 2006 ehdot ja lisätietoa optio-ohjelmasta on saatavilla yhtiön
kotisivuilta www.pkcgroup.com.

PKC GROUP OYJ

Hallitus

Harri Suutari
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
toimitusjohtaja Harri Suutari, PKC Group Oyj, 0400 384 937
JAKELU
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pkcgroup.com


PKC Group tarjoaa johdinsarjojen, kaapelistojen sekä elektroniikan suunnittelu-
ja sopimusvalmistuspalveluita. Konsernilla on tehtaita Suomessa, Brasiliassa,
Kiinassa, Meksikossa, Puolassa, Virossa sekä Venäjällä. Konsernin liikevaihto
vuonna 2009 oli 201,8 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä.


Source: Millistream