PKC GROUPIN OY

PKC GROUP PÄÄTTÄNYT TARJOTA SUUNNATTUA ANTIA RAJOITETULLE MÄÄRÄLLE INSTITUTIONAALISIA SIJOITTAJIA

Lehdistötiedote   •   Marras 15, 2010 21:50 EET

PKC Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan
15.11.2010 päättänyt 29.3.2007 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman
valtuutuksen perusteella tarjota suunnatulla osakeannilla enintään 1 770 000
uutta osaketta rajoitetulle määrälle institutionaalisia kokeneita sijoittajia.
Osakeannin tavoitteena on turvata yhtiön kasvun rahoitusta.

Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 1 770 000 uutta osaketta,
jotka vastaavat noin 9,95 prosenttia PKC Groupin osakkeista ennen osakeantia.
Osakeanti toteutetaan ns. nopeutetulla tarjousmenettelyllä, jossa erikseen
määrätyt institutionaaliset ns. kokeneet sijoittajat voivat antaa
merkintätarjouksia uusista osakkeista. Osakkeiden merkintähinta määräytyy
nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen merkintätarjousten perusteella.
Tarjousmenettely alkaa 15.11.2010 18.45 ja päättyy viimeistään 16.11.2010 kello
8.00.

Suunnatun osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Pohjola Corporate Finance Oy toimii pääjärjestäjänä välittömästi aloitettavalla
nopeutetulla tarjousmenettelyllä toteutettavassa suunnatussa osakeannissa.


PKC GROUP OYJ

Hallitus

Harri Suutari
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
toimitusjohtaja Harri Suutari, PKC Group Oyj, 0400 384 937


LIITE
Suunnatun annin ehdot


JAKELU
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pkcgroup.com


PKC Group tarjoaa johdinsarjojen, kaapelistojen sekä elektroniikan suunnittelu-
ja sopimusvalmistuspalveluita. Konsernilla on tehtaita Suomessa, Brasiliassa,
Kiinassa, Meksikossa, Puolassa, Virossa sekä Venäjällä. Konsernin liikevaihto
vuonna 2009 oli 201,8 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä.


Huomautus:
EI LUOVUTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI EIKÄ LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN,
KANADAAN, AUSTRALIAAN TAI JAPANIIN
Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää suoraan tai epäsuorasti,
kokonaan tai osittain, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan tai Japaniin. Tämä
ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa
poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S Securities Act of
1933) mukaisesti. Osakkeiden liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt eikä sen
tarkoituksena ole rekisteröidä mitään osaa tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen
tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Tämä tiedote
ei ole esite, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen.
Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen
osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi soveltuvan lainsäädännön
mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä
tai muita toimenpiteitä.
Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous
Iso-Britanniassa. Mitään esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään
julkaistavaksi Iso-Britanniassa. Siten arvopapereita ei saa myydä eikä tarjota
myytäväksi Iso-Britanniassa lukuun ottamatta Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 -laissa määriteltyjä poikkeuksia.
Pohjola
Corporate Finance toimii ainoastaan Yhtiön puolesta osakeannin yhteydessä, eikä
se ole vastuussa antamaan suojaa ja neuvoja muille tahoille kuin yhtiölle
osakeantiin tai muihin tässä mainittuihin asioihin liittyen.


Source: Millistream