STORA ENSO Oyj

PÖRSSITIEDOTE

Lehdistötiedote   •   Syys 07, 2010 22:55 EEST

Stora Enso sulkee pysyvästi sanomalehtipaperikoneen Maxaun tehtaalla Saksassa  
marraskuun 2010 loppuun mennessä. Suljettavan koneen vuosikapasiteetti on      
195 000 tonnia. Sulkeminen edellyttää vielä Stora Enso Maxaun hallituksen sekä 
Stora Enson Saksan tytäryhtiön hallintoneuvoston päätökset. Maxaun             
sanomalehtipaperituotannon lopettamisen taustalla ovat Euroopan heikko         
markkinanäkymä ja korkeat tuotantokustannukset. Myyntihinnat ovat laskeneet    
merkittävästi samalla kun kierrätyspaperin ja puuraaka-aineen kustannukset ovat
nousseet voimakkaasti. Tämän vuoksi ei ole realistista odottaa, että  Maxaun   
sanomalehtipaperikoneen tuotanto muuttuisi lähitulevaisuudessa jälleen         
kannattavaksi.                                                                 

Euroopan sanomalehtipaperimarkkinoilla vallitsee rakenteellinen, erittäin     
vaikea ylikapasiteettitilanne, eikä kysynnässä ole ollut merkittävää elpymistä 
kulutuksen romahdettua vuoden 2009 alussa. Myös kysynnän tulevaisuuden näkymät 
ovat heikot. Lisäksi puu- ja kierrätyskuidun saatavuus Saksassa on ollut       
rajallista, mikä on osaltaan kasvattanut kuluja nopeasti viime aikoina, sanoo 
Juha Vanhainen, Painopaperit-liiketoiminta-alueen johtaja.                     

Maxaun tehtaan sanomalehtipaperikoneen pysyvä sulkeminen tulee vähentämään     
Euroopan sanomalehtipaperikapasiteettia noin 1,5 prosentilla.                  

Sulkeminen tulee vaikuttamaan noin 180 työntekijään Stora Enson Maxaun tehtaalla
työskentelevistä 617 työntekijästä. Stora Enso laatii erillisen                
sopeuttamissuunnitelman niille työntekijöille, joihin sulkeminen vaikuttaa.    
Maxaun tehtaan kaksi päällystämätöntä aikakausilehtipaperia valmistavaa konetta
jatkavat toimintaansa normaalisti. Koneiden yhteenlaskettu vuosikapasiteetti on
530 000 tonnia.                                                                

Arvioitu taloudellinen vaikutus                                                
Stora Enso arvioi Maxaun sanomalehtipaperikoneen pysyvällä sulkemisella olevan 
seuraavia taloudellisia vaikutuksia yhtiön sanomalehtipaperisegmenttiin:       

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                        |         Milj. euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset kassavaikutuksettomat aineelliset      |                  13 |
| hyödykkeet ja käyttöpääoman alaskirjaukset 7-9/2010    |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset kassavaikutteiset varaukset 7-9/2010   |                  20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteinen sijoitetun pääoman vähennys            |                   4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuosittainen liikevaihdon vähennys                     |                  40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoiton vuosittainen parannus                      |                  12 |
--------------------------------------------------------------------------------


Lisätietoja:                                                                   
Juha Vanhainen, johtaja, Painopaperit-liiketoiminta-alue, p. 02046 21343       
Lauri Peltola, viestintäjohtaja, p. 02046 21380                                
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242                   

www.storaenso.com                                                              
www.storaenso.com/investors                                                    Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva    
yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja   
hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.  
Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille         
uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat          
ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille    
kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista.
Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja            
FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin     
27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora  
Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa
(STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään          
Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.                   


STORA ENSO OYJ                                                                 
Jari Suvanto Ulla Paajanen-SainioLähde: OMX Company News Service