Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjavesialueiden geologista rakennetta tutkitaan Kärkölässä

Lehdistötiedote   •   Marras 13, 2010 02:24 EET

Kärkölän Järvelän eteläpuolisten pohjavesialueiden hydrogeologinen rakenneselvitys on alkanut. Se tehdään harjujaksolla, joka kulkee Järvelän taajamasta kaakkoon Marttilan kylälle. Selvitys valmistuu vuoden 2011 alussa.

 

Kärkölän pohjavesitutkimukset kattavat Järvelän pohjavesialueen eteläosan, koko Tienmutkan pohjavesialueen sekä Marttila-Hongiston pohjavesialueen pohjoisosan. Alueelle kairataan maaperää kallioperään saakka kuudessa pisteessä, joihin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittauksin sekä maatutkaluotauksin, joita tehdään yhteensä noin 47 km.

 

Pohjavesialueiden hydrogeologinen rakenneselvitys kuuluu yhtenä osahankkeena EU:n rahoittamaan Raakaveden saannin turvaaminen strategisesti merkittävillä pohjavesialueilla -hankkeeseen, jonka tavoitteena on turvata yhdyskuntien vedenhankintaa sekä edistää pohjaveden suojelua Päijät-Hämeen alueella. Tutkimuksilla saadaan lisätietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden pinnankorkeuksista ja virtaussunnista sekä maaperän rakenteesta. Tulosten perusteella voidaan tarkistaa pohjavesialueiden rajauksia ja määritellä tarkemmin pohjaveden muodostumisalueet. Tiedon avulla pystytään varautumaan paremmin myös mahdollisen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sadantamuutoksiin sekä pitkien kuivakausien ja tulvien aiheuttamiin muutoksiin pohjavesiesiintymien antoisuudessa. Tiedot palvelevat myös alueen maankäytön suunnittelua ja turvaavat yhdyskuntien ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, vedenhankintaa ja pohjaveden suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan mm. ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

 

Rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Päijät-Hämeen liitto. Rahoitus muodostuu Euroopan aluekehitysrahaston, valtion ja hankkeeseen osallistuvien kuntien ja vesilaitosten osuuksista. Tutkimuksista vastaa Geologian tutkimuskeskus, joka tekee itse hankkeessa tarvittavat tutkimukset lukuun ottamatta kairauksia ja pohjavesiputkien asentamista, jotka tekee kilpailutettu alikonsultti. Työtä ohjaa ja valvoo ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina Kärkölän kunta sekä Hämeen ELY-keskus.

 

Lisätietoja

 

Hankepäällikkö Jussi Ahonen, Geologian tutkimuskeskus, puh. 020 5502146 ja 040 3493143
Hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 644
Kunnaninsinööri Pertti Sallila, Kärkölän kunta, puh 040 308 6225

 

Tiedotus

 

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680