Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjavesialueissa muutoksia Keski-Suomessa Keski-Suomen

Lehdistötiedote   •   Syys 30, 2010 13:53 EEST

ELY-keskus on muuttanut joidenkin pohjavesialueiden pinta-aloja ja merkittävyysluokkia sekä poistanut pohjavesialueita pohjavesialueluettelosta.

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen tekemät muutokset perustuvat maakunnassa vuosina 2007–2009 tehtyihin maastotutkimuksiin. Maastotutkimuksia tehtiin 20 kunnassa, ja niihin osallistui myös Keski-Suomen liitto.

 

Tärkein maastotutkimuksista oli POSKI-hanke, jonka tavoitteena oli sovittaa yhteen ympäristön kannalta turvallisella tavalla pohjavedenhankinta ja maa- ja kiviaineshankinta. Pohjavesialueilla saattaa nimittäin olla sekä pohjavedenottoa että maa-ainestenottoa, ja jälkimmäistä pidetään haitallisena pohjavesille. Hankkeessa pyrittiinkin löytämään ne pohjavesialueet, jotka sopivat joko pohjavedenhankintaan tai maa- ja kiviaineshankintaan. Hankkeen lopputuloksena pohjavedenhankintaan paremmin soveltuvat pohjavesialueet pysytettiin pohjavesialueluettelossa, kun taas maa- ja kiviaineshankintaan paremmin soveltuvat pohjavesialueet poistettiin pohjavesialueluettelosta tai niiden pinta-alaa pienennettiin.

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen tekemät muutokset koskevat 56 pohjavesialuetta. Pohjavesialueluettelosta poistettiin 45 aluetta ja siihen lisättiin yksi uusi alue, seitsemän alueen pinta-alaa pienennettiin ja kolmen alueen merkittävyysluokkaa nostettiin.

 

Pohjavesialueella on suuri käytännön merkitys alueen maankäytölle ja alueella oleville tai sinne suunnitelluille toiminnoille. Pohjavesialue huomioidaan esimerkiksi päätettäessä ympäristöluvista tai maa-ainesten ottoluvista, laadittaessa kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä tai myönnettäessä maataloustukia. Pohjavesialueella on myös tiukemmat vaatimukset asutuksen jätevesikuormitukselle.

 

Pohjavesialueiden rajausten tarkistamista jatketaan Keski-Suomessakin lähivuosina maa- ja metsätalousministeriön tätä varten myöntämien erillismäärärahojen turvin.

 

Lisätietoja:

 

Hydrogeologi Kari Illmer, puh. 040 537 7864
Ympäristögeologi Pekka Pulkkinen, puh. 040 585 1067