Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen EU-ohjelmaviesti Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen

Lehdistötiedote   •   Helmi 18, 2011 11:05 EET

EU-OHJELMAVIESTI 18.2.2011

LUE TIEDOTE TÄSTÄ PDF-TIEDOSTONA

*****

Innovaatiot ja yritysrahoitus -yksikön päällikkö Kalevi Pölönen:

ELY-KESKUKSEN RAHOITUSSTRATEGIA VOIMAAN

Pohjois-Karjalan ELY-keskus julkisti laajassa yhteistyössä laaditun rahoitusstrategiansa tammikuun lopulla. Strategian tarkoituksena on täsmentää ELY-keskuksen valikoivan yritysrahoituksen periaatteita. Se kattaa yrityksen kehittämisavustuksesta annetun lain mukaisten hankkeiden lisäksi Manner-Suomen maaseutuohjelman yritysrahoituksen lukuun ottamatta Leader-toimintaryhmien kautta kanavoitavaa rahoitusta. Keskimäärin puolet ELY-keskuksen yritystuista tulee EU-varoista.

Strategiaa käytetään yritysrahoitushakemuksen käsittelyn ja päätöksenteon tukena. Lisäksi sen tavoitteena on turvata osaltaan asiakkaiden tasapuolista kohtelua.

Tässä otteita strategiasta:

Rahoitus kohdistetaan erityisesti innovatiivista osaamista edustaviin ja / tai kasvupotentiaalia omaaviin yrityksiin, joiden kehittämishankkeilla uskotaan olevan positiivinen vaikutus myös aluetalouteen. Painopiste on pienten ja keskisuurten yritysten kehittämishankkeissa.

Rahoitusta voidaan myöntää

 • Aineellisiin investointeihin: maa-alueiden, rakennusten, koneiden, laitteiden, ohjelmistojen ja kaluston hankkiminen
 • Aineettomiin investointeihin: patenttioikeuksien, käyttölupien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankintaan
 • Muuhun kehittämiseen: liiketoimintaosaaminen, kansainvälistyminen, tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen, yrityksen perustamis- ja toimintaedellytysten selvittäminen

Rahoitusta voidaan myöntää pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan toimenpiteeseen. Rahoituksen kohteena olevan toimenpiteen tulee olla merkittävä suhteessa yrityksen toiminnan volyymiin.  Lisäksi toteutuksella tulee olla merkittävä vaikutus: a) Yrityksen kasvuun, b) Teknologiaan, c) Kansainvälistymiseen, d) Tuottavuuteen tai e) Liiketoimintaosaamiseen.  Rahoitusta voidaan myöntää toimenpiteisiin, joissa rahoituksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen.

ELY-keskukseen kannattaa olla yhteydessä jo ennen hakemuksen jättämistä!

*****

AJANKOHTAISTA EU-RAHOITUSHAUSTA

EU-rahoitushakukierros on käynnissä 28.2.2011 asti Pohjois-Karjalassa. Hakuilmoitus löytyy Itä-Suomen rakennerahastoportaalista osoitteessa www.ita-suomi.fi.

*****

KOULUTUSTA JA ASIANTUNTIJAPALVELUITA PK-YRITYKSILLE

Tarjoamme Pohjois-Karjalassa toimiville pk-yrityksille koulutusta ja asiantuntijapalveluita. Koulutukset on suunnattu yritysten johto- ja avainhenkilöille ja niiden tarkoituksena on liiketoimintaosaamisen kehittäminen. Tarjolla on sekä lyhytkestoista koulutusta että pidempikestoisia valmennusohjelmia.  Kevään 2011 aikana on alkamassa mm. seuraavat koulutukset:

 

 • Pienen yrityksen talouskurssi 18.3.-15.4.2011, 4 x 0,5 pv, hinta 120 € / osallistuja
 • Toimitusjohtajakurssi 29.3.-17.1.2012, 10 x 2 pv + 1 konsultointipv, hinta 1200 € / osallistuja
 • Markkinoinnin ja myynnin kehittämisohjelma 12.4.-14.10.2011, 5 x 2 pv + 2 konsultointipv, hinta 1300 € / osallistuja
 • Talouspäällikkökurssi 9.5.-25.10.2011, 6 x 2 pv + 1 konsultointipv, hinta 1000 € / osallistuja

 

ELY-keskuksen Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ovat räätälöityjä, yrityskohtaisia kehittämisohjelmia, jotka on kehitetty pk-yritysten elinkaaren eri vaiheisiin ja haasteisiin. Tarjolla on 10 erilaista ohjelmaa:

 

 • Balanssi – Talouden ja rahoituksen kehittämisohjelma
 • eAskel – Tietotekniikka liiketoiminnassa -kehittämisohjelma
 • Globaali – Kansainvälistymisen kehittämisohjelma
 • Kunto – Liiketoiminnan kehittämisohjelma
 • Myyntiteho – Myynnin ja markkinoinnin kehittämisohjelma
 • PK-LTS – Pk-yritysten liiketoimintasuunnitelman laatimisohjelma
 • ProStart – Yritysideoiden arviointi- ja kehittämisohjelma
 • TuoteStart – Tuote- ja palveluideoiden kehittämisohjelma
 • Tuotto+ – Tuotannollisten yritysten tuottavuuden kehittämisohjelma
 • ViestinVaihto – Hallittuun sukupolvenvaihdokseen valmentava kehittämisohjelma

 

Lisätietoja asiantuntijapalveluista saa osoitteesta www.ely-keskus.fi/asiantuntijapalvelut. Lisäksi uusina palveluina ovat luovien alojen yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville tarkoitetut Jalostamo-palvelut eli maksuton Jalostamo-klinikka sekä tuettu Jalostamo-neuvonta. Lisätietoja Jalostamo-palveluista saa osoitteesta www.ely-keskus.fi/jalostamo. Kaikki palvelut ovat voimakkaasti tuettuja ja ne toteutetaan osittaisella ESR-rahoituksella. Ajan tasalla oleva koulutus- ja tapahtumakalenteri,  kehittämispalvelujen haku ja ilmoittautumiset osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala.

 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jonna Välimäki puh. 050 312 8563; projektiassistentti Hanna-Leena Metsävainio puh. 050 312 8651; projektisihteeri Marko Mutanen puh. 040 556 1149; sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

*****

TÄSMÄKOULUTUSINFOA

”Lisäpotkua liiketoimintaan -koulutus auttaa yritystä pysymään kyydissä mukana.  Pienyritykset arvostavat tarpeisiinsa räätälöityä koulutusta.”

TäsmäKoulutus -palvelutuote on tarkoitettu erityisesti mikro- ja pk-yritysten henkilöstön ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen toteuttamiseen ja rahoittamiseen.

Lisätietoja www.mol.fi (Työnantajan palvelut) * Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 020 636 0110 * Joensuun seudun TE-toimisto, puh. 010 19 4321 *

Keski-Karjalan TE-toimisto, puh. 010 60 40900 * Pielisen Karjalan TE-toimisto, puh. 010 60 40990 * PROTEK -pienyritysten koulutustuki -hanke: projektisuunnittelija, p. 050 390 2746 (28.2.2011 asti); projektisihteeri, p. 050 390 2710 (31.5.2011 asti)

*****

MAAKAISTA-HANKE

Maakaista.fi – Tarjoaa tietoa ja tunnelmia maaseudun yrittämisestä ja muista pienistä ihmeistä!

Pohjois-Karjalan Leader -ryhmät käynnistävät yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton Itä-Suomen aluejärjestön kanssa yhteisen Maakaista-tiedotushankkeen. Tavoitteena on välittää tietoa, kokemuksia ja tunnelmia niin maaseudun kehittämisestä kuin erilaisista maaseudun ilmiöistä pohjoiskarjalaisesta näkövinkkelistä. Lisäksi hankkeessa kannustetaan osallistumaan paikalliseen toimintaan ja oman tiedon tuottamiseen. Maakaista.fi-sivusto avautuu maaliskuun alussa - tule mukaan!

Hanke toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa. Maakaista.fi on saanut rahoitusta Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.  Lisätietoja: Joensuun seudun Leader -yhdistys, tiedottaja Mari Voutilainen, puh. 040 508 6143, joensuu.leader(ät)joensuu-leader.net.

*****

AJANKOHTAISTA RAKENNERAHASTOISTA 22.3.2011

Pohjois-Karjalan ELY-keskus järjestää ajankohtaispäivän rakennerahastoasioista, erityisesti Euroopan sosiaalirahastoon liittyen. Tapahtuma on Itä-Suomen aluehallintoviraston auditoriossa, Torikatu 36, Joensuu, 22.3.2011 klo 9-13. Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin mm. ELY-keskuksen sivuilla. Tervetuloa!

*****

ELY-KESKUKSEN BLOGI LAAJENI

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen blogissa on uusia kirjoittajia. Blogissa käsitellään ajankohtaisia maakunnan kannalta tärkeitä aiheita. Tervetuloa lukemaan artikkeleita ja kommentoimaan niitä!

Blogi toimii osoitteessa: www.pohjoiskarjalanelykeskus.wordpress.com.

*****

VUODEN 2010 EU-HANKERAHOITUSTIETOJA

EU-hankkeiden osalta suurimmat myönnöt tehtiin Euroopan sosiaalirahastohankkeisiin. Päätöksiä tehtiin vuoden aikana 22 kappaletta, 11 miljoonaa euroa. Työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisäämiseen myönnettiin 3,8 miljoonaa euroa, työllisyyden ja työmarkkinoilla pysymisen edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen 2,8 miljoonaa euroa, työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittämiseen 3,7 miljoonaa euroa sekä jäsenvaltioiden ja alueiden väliseen yhteistyöhön 0,5 miljoonaa euroa.

Kahteen työllisyysperusteiseen Euroopan aluekehitysrahastohankkeeseen myönnettiin 1,2 miljoonaa euroa. Lisäksi tehtiin kansallisesta työllisyysperusteisesta investointituesta kuusi päätöstä yhteissummaltaan reilu miljoona euroa. Uusiin ympäristö- ja vesihuolto-hankkeisiin myönnettiin EAKR-ohjelmarahoitusta yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. 

Manner-Suomen maaseutuohjelman mukaisia kehittämishankepäätöksiä tehtiin 9 myönteistä ja 3 peruutuspäätöstä. Lisäksi annettiin yksi myönteinen ja yksi kielteinen lausunto alueiden välisiin hankkeisiin. Tukea myönnettiin yhteensä 3,2 miljoonaa euroa elinkeino-, koulutus- ja tiedonvälityshankkeisiin. Hanketukea myönnettiin eniten maa- ja metsätalouteen, elintarvikealalle ja bioenergiaan.

*****

LINKKEJÄ

 

**********

Hyvää kevään alkua toivottaa

POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS

/EU-VIESTIN TOIMITUS

tiedotus.pohjois-karjala(ät)ely-keskus.fi

**********