Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on myöntänyt avustuksia vesihuollon kehittämiseen, ympäristönsuojelun edistämiseen sekä rakennusperinnön hoitoon

Lehdistötiedote   •   Kesä 05, 2011 11:17 EEST

Vesihuollon kehittäminen

Avustuksia myönnettiin 14 hankkeelle yhteensä 448 543 €. Tuetut hankkeet ovat lähes täysin haja-asutusalueiden vesihuollon rakentamista koskevia hankkeita. Hakemuksia oli kaikkiaan 22 kpl ja haettu avustussumma oli yhteensä 2 092 500 €.  ELY-keskukselle myönnetystä kiintiöstä (600 000 €) jätettiin tässä vaiheessa sitomatta 200 000 €. Suurimpia tuensaajat olivat seuraavat:

  • Varparannan viemäriosuuskunta (viemäriverkoston rakentaminen) 200 000 €
  • Juuan rengasvesiosuuskunta (vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen) 100 000 €
  • Onttolan vesiosuuskunta (viemäriverkoston rakentaminen) 46 191 €

Ympäristönsuojelun edistäminen

Avustuksia myönnettiin neljälle hankkeelle yhteensä 40 000 €. Tuetut hankkeet ovat jätevedenkäsittelyn tehostamiseen liittyviä hankkeita. Hakemuksia oli kaikkiaan 8 kpl ja haettu avustussumma oli yhteensä 370 000 €. ELY-keskukselle myönnetty kiintiö oli 40 000 €. Tuensaajat olivat seuraavat:

  • Nurmeksen kaupunki (puhdistamon esikäsittelyn muutostyöt) 11 500 €
  • Villalan jätevesiosuuskunta, Kesälahti (kyläpuhdistamon rakentaminen) 10 000 €
  • Lieksan kaupunki (Hatunkylän jätevedenpuhdistamon uusiminen) 10 000 €
  • Juuan kunta (lietelingon toiminnan tehostaminen) 8 000 €

Rakennusperinnön hoidon edistäminen

Avustuksia jaettiin 37 kohteelle yhteensä 122 500 euroa keskimääräisen avustussumman ollessa noin 3 300 euroa. Avustuksien tavoitteena oli laaja lukumääräinen ja alueellinen kattavuus, kuitenkin siten, että summalla on merkitystä hakijalle. Suurimmat avustukset, 9 000 euroa ja 8 500 euroa, myönnettiin molemmat Tohmajärvelle maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävien rakennusten kunnostukseen.

Avustushakemusten määrä on vakiintunut vuosittaiseen 60-80 hakijaan. Eniten hakemuksia oli Juuasta (10), Joensuusta (9) ja Nurmeksesta (8).  Tavallisimpia avustuskohteita olivat vesikaton ja hirsirungon korjaukset.

Lisätietoja

Vesihuoltoinsinööri Ari Heiskanen, puh. 040 530 5312, ari.heiskanen(at)ely-keskus.fi, (vesihuolto, ympäristönsuojelu)
Arkkitehti Kari Hammarberg, puh. 0400 883 122, kari.hammasberg(at)ely-keskus.fi, (rakennusperinnön hoito)