Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehitti monipuolisesti maakuntaa ensimmäisenä toimintavuotenaan

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 22:10 EET

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on ensimmäisen toimintavuotensa aikana suunnannut runsaasti kehittämistoimia  alueelle.  ELY-keskuksen hallinnonalan kautta jaettiin rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin yli 470 miljoonaa euroa vuonna 2010. Merkittäviä kehittämistoimia toteutettiin mm. nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja liikennejärjestelmän kehittämiseksi.  ELY-keskuksen alueella on meneillään myös poikkeuksellisen merkittäviä ja lukumääräisesti ennätysmäärä erilaisia ympäristövaikutusten arviointihankkeita, mm. useita tuulivoimahankkeita. 

Työttömyys laski Pohjois-Pohjanmaalla vuoden 2010 aikana 11,5 prosenttiin (2009: 11,8%). Pohjois-Pohjanmaan ELY suuntasi runsaasti rahoitusta ja TE-toimistojen työpanosta nuorisotyöttömyyteen, joka saatiinkin alueella laskuun.  Nuorten, alle 25-vuotiaitten työttömien osuus työttömistä työnhakijoista oli vuonna 2010 keskimäärin 16,4 prosenttia.  ”Tällä hetkellä meillä huolestuttaa pitkäaikaistyöttömyyden kasvu”, kertoo elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualueen johtaja Leila Helaakoski. Työttömien työnhakijoiden määrä laski eniten teollisuuden, rakentamisen sekä maa- ja metsätalouden aloilla.  Työttömyys nousi keskimäärin hieman opetusalan, lasten päivähoidon, tietotekniikan ja sosiaalialan töissä. Vuonna 2010  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus suuntasi työllisyyden hoitoon 52,5 miljoonaa euroa (v. 2009:63,7 milj.€).

Yritystoimintaa tuettiin rahoittamalla yritysten investointeja, liiketoiminnan kehittämistä ja kansainvälistymistä  vajaalla 30 miljoonan eurolla. Lisäksi alueelle kohdentui 53,3 miljoonaa Tekes-rahoitusta, jossa ilahduttavinta oli yritysrahoituksen kasvu. Palveluiden tavoitettavuutta ELY-keskus kehitti tiivistämällä yhteistyötä Finnveran, Finpron, Tekesin ja alueellisten toimijoiden kanssa.  Starttirahalla on ollut kysyntää edellisvuosien tapaan, uusia yrittäjiä aloitti starttirahan turvin viime vuonna lähes 600. Maatalousyrittäjien kiinnostus Pohjois-Pohjanmaalla tilainvestointeihin on hienoisesta laskusta huolimatta edelleen maakuntien kolmen kärjessä. Maataloustukien valvonnoissa ELYssä kamppaillaan lisääntyvien valvontamäärien kanssa. Tulotukia ja erilaisia avustuksia maksettiin alueen viljelijöille yli 200 miljoonaa euroa.

EU:n rakennerahastoista ELY-keskus rahoitti yli 50 uutta hanketta maakunnan alueella. Hakemusten määrä kasvoi selvästi edellisvuodesta. Erilaisiin mm. työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistäviin hankkeisiin EU-hankkeisiin sidottiin rahoitusta noin 22 miljoonaa euroa.

Liikennejärjestelmän kehittämisessä ELY nostaa esille seuraavat investoinnit lähivuosina toteutettaviksi:  Seinäjoki-Oulu radan parantaminen, joka toteutetaan asteittain vuoteen 2015 mennessä.  Hankkeen uskotaan parantavan merkittävästi myös maantieliikenteen turvallisuutta rekkaliikenteen vähetessä. Myös valtatie 4 kehittäminen  Oulun ja Kemin välillä sekä Oulun meriväylän syventäminen parantavat alueen saavutettavuutta.  ”Liikennejärjestelmän kehittäminen ja ylläpito kamppailee vähenevien määrärahojen kanssa”, summaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja ja liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen johtaja Matti Räinä. Vuonna 2010 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen tienpitoon käytettiin 68,4 miljoonaa euroa (2009: 70,3 milj. euroa). Liikennejärjestelmän kehittämiselle haasteita tuovat myös kuntarakenteen muutos ja alueen suurhankkeet. ELY-keskus panostaa edelleenkin myös  liikenneturvallisuuteen ja joukkoliikenteen toimintakykyyn.

Pohjois-Pohjanmaan rannikkoseudun tuulipuistohankkeet ovat tuoneet mukanaan ennätysmäisen määrän ympäristövaikutusten arviointihankkeita ELY-keskukselle. Nyt suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden yhteenlaskettu energiantuotto ylittää jo Pohjois-Suomeen suunniteltavan ydinvoimalan kapasiteetin.  ”Tuulivoimaloiden rakentamista varten tarvittava yleiskaavoitus on käynnissä useassa kohteessa” , huomauttaa ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen johtaja Heikki Aronpää.  Lisäksi toinen ennätysmäinen ympäristöarvioinnin piikki kohdistuu turvetuotantoalueiden käyttöön ottoon. Vesistöjen tilan parantamiseksi on ympäristö –vastuualueella menossa useita hankkeita, lisäksi vastuualueella on kartoitettu mm. alueen tulvariskejä.  Oulussa on aloitettu jätteen hyötykäyttöä lisäävän ja kaatopaikkajätettä vähentävän jätteenpolttolaitoksen rakentaminen.

”Olemme rakentamassa Pohjois-Pohjanmaan ELYstä aidosti uutta alueellista kehittäjäviranomaista”,  linjaa ylijohtaja Räinä.  Vuoden aikana on yhtenäistetty toimintatapoja ja luotu viraston perusrakenteita. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa työskentelee vajaat 400 henkilöä ja TE-toimistoissa reilut 200. Haasteita jatkossa tuo valtion tuottavuusohjelma, joka supistaa henkilöstön määrää yli 20 prosentilla  vuoteen 2015 mennessä.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Matti Räinä (ELY-keskus sekä liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue) puh 040 533 9847
Johtaja Leila Helaakoski (elinkeinot, työllisyys, osaaminen ja kulttuuri –vastuualue) puh. 044 436 8001
Johtaja Heikki Aronpää (ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue)  puh. 040 555 2866
Yksikön päällikkö Riitta Ilola (strategiayksikkö) puh. 044 436 8220

Lue lisää ELY-keskuksen toiminnasta ja tuloksista >>

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) käynnisti toimintansa vuoden 2010 alussa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tehtävät muodostuvat entisen Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen, Oulun tiepiirin ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen tehtävistä. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa hoidetaan entisen Oulun lääninhallituksen liikenne- ja sivistysosastojen tehtäviä. Keskuksen päätoiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa, mutta Kainuun alueelle tuotetaan osaamis- ja kulttuuripalvelut sekä liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen palvelut. Päätoimipaikka sijaitsee Oulun Intiön kasarmialueella osoitteessa Veteraanikatu 1 (valtion ympäristötalo). ELY palvelee alueella myös osoitteissa Viestikatu 1 (valtion elinkeinotalo) ja Veteraanikatu 5 (valtion liikennetalo). Pohjois-Pohjanmaan ELYllä on lisäksi toimipiste Ylivieskassa (Valtakatu 4). Myös alueen työ- ja elinkeinotoimistot toimivat osana ELY-keskuksen palveluverkkoa.

 

Viestintäpäällikkö Tuula Pörhö, puh. 044 436 8003